Kanada (National Post): Kína véres terméshozama: Kínában a szervátültetésekre való várakozási idő csak egy pár napot tesz ki

A várakozási idő normál esetben azonban több évet tesz ki
 

Kína úgy lopja ki a Fálun Gong-gyakorlókból a szerveket, hogy közben belehalnak a gyakorlók? Egy japán híradós riporter és egy sebész ex-felesége azt állították márciusban, hogy ez Kínában a sujiatuni Liaoning kórházban tényleg így történik. Igazak ezek az állítások?

Májusban a Fálun Gong Kínában történő üldöztetését kivizsgáló koalíció (egy szervezet, melynek Washington D.C.-ben van a székhelye) arra kért meg engem és az Ázsiai-pacifikus övezetért felelős egykori államtitkárt, David Kilgour urat, hogy vizsgáljuk ki ezeket az állításokat. Júliusban nyilvánosságra hoztunk egy jelentést, melyben elrettenésünkre és sajnálatunkra arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a vádak igazak.

A kínai állam által alkalmazott erőszak elnyomó és átláthatatlan természete, nehézzé teszi számunkra, hogy felmérjük a vádak helyességének mértékét. A Kínába való utazásunkat is megtagadták, pedig mindent megpróbáltunk. A szervlopás nem történik nyilvánosan. Ha az állítások igazak, akkor azok, akiket ez érint vagy az áldozatok, akiket megöltek majd testüket elhamvasztották, vagy maguk a gonosztevők, akik az emberi jogok megsértésében bűnösnek tekinthetők - ők mind valószínűleg nem fogják vagy nem tudják magukat felfedni.

Minden rendelkezésünkre álló bizonyítékra utaló jelnek és cáfolatnak utánanéztünk; összesen 18-ról volt szó:

- Kína kommunista pártja nem teljesen egyértelmű okoknál fogva – kivéve egy totalitárius paranoiát – a Fálun Gong-ot ideológiai fenyegetésnek tekinti, mely létezését veszélyezteti. Azonban a Fálun Gong objektív szempontból csak egy sor gyakorlat, melynek vannak bizonyos spirituális komponensei.

- A fenyegetés, melyet a Kommunista Párt tévesen a Fálun Gong-ból kinézett egy politikai üldöztetéshez vezetett.

- a Fálun Gong-gyakorlók egy szélsőséges rágalmazás áldozatai. A Fálun Gong a hivatalos kínai meghatározás szerint megegyezik egy [a rágalmazó szó ki lett hagyva]-val

- A Fálun Gong-gyakorlókat nagy számban tartóztatják le. Bírósági eljárás és vádemelés nélkül zárják be őket, míg el nem vetik a Fálun Gong-ba vetett hitüket.

- A Fálun Gong-gyakorlók szisztematikus kínzásnak és rossz bánásmódnak vannak kitéve. Míg a Fálun Gong-gyakorlókból történő szervlopások állítását kétségbe vonták, ezzel szemben a kínzások és a rossz bánásmód megcáfolhatatlan tény.

- Sok Fálun Gong-gyakorló hivatalosan is eltűntnek lett nyilvánítva. Mi több, a gyarkolók a letartóztatásukkor elhallgatták identitásukat, hogy így megvédjék a családtagjaikat és közösségüket. Ezek a nem identifikált személyek a társadalom legkevésbé védett tagjai.

- A transzplantációk hagyományos forrásainak – elítélt foglyok, donorok, agyhalottak – száma semmiképpen sem tudja a Kínában végrehajtott transzplantációk számát kitenni. Az egyetlen további identifikált forrás, ami a gyors ütemben megnőtt transzplantációk számát illetően magyarázattal szolgálhat, a Fálun Gong-gyakorlók.

- A Fálun Gong-gyakorlók a börtönökben szisztematikus vérteszteknek vannak kitéve és állandó kivizsgálás alatt állnak. Mivel szisztematikusan kínozzák őket, ezeket a kiviszgálásokat nem az egészségük miatti aggodalom motiválja.

- Egyes esetekben a Fálun Gong-gyakorlók családtagjai megpillanthatják szerettük megcsonkított testét, miközben az a halál és az elhamvasztás között van. A szerveiket kivették.

- Kikérdeztük a japán tudósítót és a sujiatuni sebész ex-feleségét is. Amit mondtak, nagyon meggyőzően hangzott. Ezekre a tanúvallomásokra óvatosságból csak akkor hagyatkoztunk, miután több független oldalról is meg lettek erősítve.

- Voltak olyan telefonálóink is, akik magukat szervátültetést szükségeltelő páciensek hozzátartozóinak adták ki és akik egész Kínában különböző kórházakkal folytattak telefonhívásokat. Sok helyen a felhívott személyek azt állították, akiket a szervátültetést szükségeltelő páciensek rokonaiként bemutatkozó személyek hívtak fel, hogy a rendelkezésre álló szervek forrásai Fálun Gong-gyakorlók (állítólag nagyon egészségesek a gyakorlatoknak köszönhetően, melyeket végeznek). Ezekről a telefonhívásokról felvételeink és telefonszámláink is vannak.

- a szervátültetésekre való várakozási idő csak egy pár napot tesz ki. A várakozási idő azonban normál esetben több évet jelent

- A kínai kórházak honlapjai tömérdek információt tesznek közzé, melyekből megtudhatjuk, hogy minden fajta szervet a lehető legrövidebb idő tudnak előkeríteni.

- Egy Fálun Gong-gyakorló, aki különböző kínai börtönökben volt zárva tartva, azt mesélte nekünk, hogy a kínai felügyelői mindennemű érdeklődése eltűnt iránta, miután kiderült, hogy a szervei használhatatlanok.

- Kína egy szisztematikus emberjogsértő állam. A széles körben elterjedt erőszakminták megnehezítik számunkra, hogy egyenként be tudjuk bizonyítani a túlkapásokat.

- Transzplantációkkal Kínában hatalmas pénzeket lehet csinálni. A külföldiek számára ajánlott árak, melyekről a weboladalakról is tudomást lehet szerezni, a 30.000 dolláros szaruhártyától kezdve egészen a 180.000 dolláros máj-vese kombinációig terjednek.

- Kínában a korrupció súlyos problémává vált. A transzplantációból származó hatalmas pénzösszegek - a kormány hiányos ellenőrzési intézkedésie - és a Fálun Gong szociális elszakadása - egy halálos triót képviselnek.

- Július 1-ig nem létezett Kínában olyan törvény, mely a szervekereskedelmet korlátozta volna. Nem is volt olyan törvény, mely a szervkivételhez beleegyezést követelt volna meg. Kínának szegény történelme van, ami az olyan törvények meghozatalását illeti, mely az emberi jogokra való nagyobb figyelmet támogatta volna.

Könnyű minden elemet izolálva megvizsgálni és azt állítani, hogy ez vagy az a részterület ezt vagy azt az állítást nem bizonyítja. Azonban pontosan ezeknek az elemeknek az összekapcsolása az, ami minket a borzongató végkövetkeztetéshez vezetett.

A végkövetkeztetésünket a kínai kormány szegényes válaszadása is megerősíti. Minden kivizsgálás és bennfentes ismeret ellenére, egyetlen információval sem szolgáltak, ami a jelentésünket segítené. Ehelyett csak személyesen megtámadtak és ami még szomorúbb, a Fálun Gong-ot pont azokkal a verbális szidalmazásokkal támadták meg, ami meggyőzött minket, ezeknek a szörnyűséges tetteknek a létezéséről.

A jelentésünk 17 különböző javaslatot tartalmaz. Jelenleg egyetlen biztonsági lépést sem tettek meg, ami a Fálun Gong-gyakorlók szervkilopásait megakadályozhatná. Mindezeket a lépéseket meg kellene tenni.

Alapvető tanácsaink kivitelezését azonban azonnal alkalmazni kell, hiszen Kínában a Fálun Gong-gyakorlókon végrehajtott szervlopásoknak véget kell vetni!

David Matas egy nemzetközi, Winnipegből származó, emberjogi ügyvéd. A teljes jelentés megtalálható itt : http://organharvestinvestigation.net/


A cikk angol változata: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/24/77242.html
A cikk kínai változata: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/24/136317.html