Mi történt a Fálun Dáfá-val Kínában?

Alig lehet elhinni, hogy ilyen tanok egyszerûen csak népszerûségük miatt kerülnek nyomás alá, de pontosan ez történt az utóbbi években Kínában.

Mikor Li Hongzhi úr, a Falun Dafa alapítója, 1992-ben bemutatta tanát Kínában, a kormány szívesen látta õt és támogatta is. Jelentékeny hatása az egészségre és a társadalmi morál emelésére tette a Falun Dafa-t ismertté. 1992-ben és 1993-ban „kiemelkedõ qigong-iskolaként” tûntették ki.

A Falun Dafa növekvõ népszerûsége sajnos nyugtalanítani kezdett egypár politikai tekintélyt Kínában. 1999. elején egy vizsgálat kimutatta, hogy több, mint 70 millió kínai polgár gyakorolja Falun Dafa-t, közülük sokan a Kommunista Párt (KP) tagjai, kormányhivatalnokok, a hadsereg és a rendõrség tudósai és tagjai. A kormány egyes vezetõ tagjai egyre idegesebbek lettek és fenyegetve érezték magukat e felfedezés miatt. A rendõrségnek azt a parancsot adták, hogy zaklassák és sértegessék a praktizálókat, hogy megakadályozzák, hogy tanulják és gyakorolják a Falun Dafa-t.

1999. április 23-án több tucat Falun Dafa-gyakorlót vertek meg és tartóztattak le Tianjin-ban (egy kínai város Peking közelében). Két nappal késõbb kb. 10.000 praktizáló ment Pekingbe, hogy benyújthassanak egy petíciót, melyben azt kérték, hogy szabadon gyakorolhassák a békés és nem ellenséges Falun Dafa-t. A praktizálók békésen, rendesen és törvényesen viselkedtek. Miután egyes gyakorlók kormánytagokkal beszéltek, mindenki elment haza békésen.

A praktizálók nem tudták, hogy a kormány azon volt, hogy elindítson egy nagy kiterjedésû elnyomási kampányt a Falun Dafa ellen. Titkos dokumentumokat állítottak ki, amiket a rendõrség készített elõ radikális akciókra.

1999. július 20-án a kormány egyes tekintélyei parancsot adtak egy könyörtelen üldözés megkezdéséhez. Több száz Falun Dafa kontaktszemélyt vettek õrizetbe, számos lakást túrtak fel és fosztogattak ki éjfél körül. Két nappal késõbb a Falun Dafa-t betiltották Kínában.

Millió Falun Dafa könyvet és kazettát koboztak el, tapostak össze és égettek el. Több tízezer Falun Dafa-gyakorlót tartóztattak le és ütlegeltek.

A kínai kormány egy „uszító hadjáratot” indított a Falun Dafa ellen, hogy brutális és éles eljárásmódjukat igazolják. Horror-történeteket találtak ki és hazugságokat terjesztettek, hogy elfedjék az igazságot. Ezek a hazugságok elárasztották a nemzetközi médiákat és elterjedtek külföldön is.

Minden kommunikációs lehetõséget elvágtak külfölddel. Lezárták a Falun Dafa honlapokat, telefonzsinórokat vágtak el, email-eket ellenõriztek és külföldi riportereket fenyegettek meg és vettek õrizetbe, ha felvették a kapcsolatot Falun Dafa-gyakorlókkal.

A kínai kormány elfogatási parancsot adott ki Li Hongzhi úr ellen, aki évek óta legálisan tartózkodik az Egyesült Államokban, és követelte kiadatását, ami vissza lett utasítva. Ezért küldtek olyan anyagokat különbözõ országokba, amik Li urat rágalmazzák.

A Falun Dafa elleni rágalmazó hecckampányt és üldözést erõszakolnak ki minden szociális közösségben és állami munkahelyeken egész Kína területén. Minden gyakorlót megvádolnak a nyilvánosság elõtt és mindannyiuknak választani kell a Falun Dafa és a munkahelyük, nyugdíjuk, képzésük, lakásuk vagy a KP (Kommunista Párt) tagsága között. Sõt, iskolaköteles gyermekeket utasítanak el az iskolából, mert a Falun Dafa-t gyakorolják.

Azok az emberek, akik a Falun Dafa-t gyakorolják vagy csak beszélgetnek róla, azonnal le lesznek tartóztatva és „átnevelõprogrammnak kell alávetniük magukat, hogy szellemük megváltozzon”. A rendõrség megjutalmazza azokat, akik a szomszédjukat feljelentik, mert ezt praktizálják vagy – akár privátbeszélgetésben is – a Falun Dafa-ról szót ejtenek.

Több, mint 70 millió Falun Dafa-gyakorló van nagyon nagy veszélyben Kínában.
Egyes adatok (2002. novemberéig):

· Több, mint 100.000 Falun Dafa-gyakorlót tartóztattak le;

· Legalább 20.000 praktizálót küldtek munkatáborba bírósági eljárás nélkül;

· Több ezer szellemileg és fizikailag teljesen egészséges Falun Dafa-gyakorlót „kezeltek” pszichiátriai intézményekben pszichopharmakával és elektrosokkal;

· Legalább 554 Falun Dafa-gyakorló hunyt el kínzások és bántalmazások következtében a rendõrõrsökön;

· Több, mint 500 olyan eljárás zajlott le, ami 18 évig terjedõ szabadságvesztést ítélt, jogi képviselet nélkül.

Egy pár konkrét példa:
Zhang Chun-Qing, 58 éves nagymama, aki 1999. szeptember 3-án az unokájával épp egy parkban végezte a gyakorlatokat. Elfogták és 15 napig kínozták, ütlegelték. Elengedése után megint elfogták, mert a nyugati médiának beszámolt börtönben szerzett élményeirõl, és ez az államtitok elárulásának számít.

1999. szeptember 27-én Zhao Jinhua-t, aki 42 éves praktizáló Shandong tartományból, éppen mezei munka közben vitték egy átnevelõintézkedés céljából. 10 napon keresztül kínozták és röviddel ezután halálra ütlegelték. A vizsgálatok után megállapították, hogy testének nagyobb felületén sebhelyek és sérülések találhatók és hogy halálát tompa tárgyakkal való ütések okozták. A rendõrség azonnal elhamvasztotta a testet anélkül, hogy megkérdezték volna a szülõket. Ezenkívül óvták a családot attól, hogy beszéljenek haláláról. Az illetékesek a nyugati médiák terjedelmes tudósításai ellenére sem vizsgálták meg halálának körülményeit. Éppen ellenkezõleg, még több embert fogtak el és kínoztak, hogy megtudják, ki is szivárogtatta ki az információkat. Az Amnesty International terjedelmes jelentéseket hozott nyilvánosságra a Falun Dafa-gyakorlók eseteirõl, akiket Kínában megkínoznak. 1999-ben új büntetõtörvényeket bocsátott ki a kínai kormány. A hivatalos állami újság így írt: „ez egy új hatalmas fegyver, mellyel ezeket a gonosz kultusz-intézményeket földhöz fogja vágni, különösen a Falun Gong-ot”.

Megesküdtek, hogy az állhatatos praktizálókat „kegyelem nélkül” megbüntetik”. Ezt a törvényt visszamenõlegesen bocsátották ki és felszólítottak minden ügyvédet, hogy nem szabad Falun Dafa-gyakorlót képviselniük.

Olyan akciók, mint a Falun Dafa-honlapok, kérvények benyújtása vagy a reggeli tömeggyakorlatok mind „súlyos bûntettnek”, „a kínai kormány elárulásának” és a „közbiztonság veszélyeztetésének” számítanak. Most a Falun Dafa-gyakorlók, akik tulajdonképpen az „Õszinteség, Jószívûség és Türelem” elvei alapján akarnak élni, életfogytiglani börtönbüntetéssel , sõt a halállal állnak szemben.

Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a kínzások és az erõszak elviselésének közepette a Falun Dafa-gyakorlók példátlan türelmet és barátságosságot mutattak. Egyetlen egy praktizáló sem ütött vissza, egyetlen egy sem akart valamilyen módon bosszút állni. Nincs bennük gyûlölet azokkal szemben, akik megkínozzák õket. A Falun Dafa-gyakorlók világszerte csak erõszakmentesen és békésen apelláltak. A türelemnek és barátságosságnak ezen formája ilyen igazságtalanság és kínzás láttán is megmutatta az egész világnak a Falun Dafa alapvetõen békés és jószívû természetét.