Eltávolítani a rejtett üldözést

(Minghui.org) Hosszú ideig mentális zavarom volt. Valahányszor belefutottam egy problémába, ez a lelkületem került felszínre. Minél többet gondolkoztam rajta, annál szorongóbbá és aggódóbbá váltam. Tudtam, hogy ez nem helyes és próbáltam elnyomni a negatív gondolatokat, de képtelen voltam megszabadulni tőlük a gyökerüknél fogva. Újra és újra felbukkantak, mikor felmerültek a problémák.


A negatív mentalitás

A minap a munkahelyemen többször hibáztam. Ez hosszú időre felkavarta a gondolataimat. Tele voltam szorongással és a végítélet forgatókönyvei futottak át az agyamon. Ott akartam hagyni a munkámat és haza akartam menni!


Ez a fajta negatív gondolkodás azt az érzést keltette bennem, mintha nem tudnék semmit sem jól csinálni. Még a művelésbe vetett bizalmamra is hatással volt. Rájöttem, hogy ez súlyosan zavarja az őszinte hitemet a Mesterben és a Dáfában.


Tudtam, hogy szilárdabban kell művelni magam, és fejleszteni kell a jellemem. Tudtam, hogy ez a fajta hozzáállás nem helyes, és nem egy Dáfá gyakorló őszinte gondolatai. Nem tőlem jönnek, és nem akartam ezeket elfogadni!


Kértem a Mestert, világosítsa meg az elmémet. Elkezdtem kutatni a gondolatok forrását. Hirtelen rájöttem, hogy ez az üldözés egyik fajtája, amelyet a régi erők rendeztek el, akik kihasználják az ember nézetét, gondolati karmáját és érzelmeit, valamint végtelenül felnagyítják ezeket a dolgokat. A cél, hogy kételkedjen a gyakorló a Dáfában és a Mesterben, hogy megsemmisüljön az igaz hite.


A régi erők trükkje a gyakorlók üldözésére

Rájöttem, hogy a negatív gondolatok egy Dáfá tanítvány elméjének a régi erők általi összezavarása és az üldözés egyik formája. Nagyon körmönfont és nagyon gonosz. Ha elbukunk a zavarás felismerésében és folytatjuk a negatív módon történő gondolkodást, abban a helyzetben leszünk, amit fentebb említettem, az elménk instabillá és félénkké válik, képtelen lesz a dolgokat pozitív módon látni. Aztán elveszítjük a bizalmunkat a művelésben és a Mesterben, és végül tönkre megyünk.


Megértettem, hogy a régi erők ezt a negatív mentalitást arra használják, hogy közvetlenül zavarják a Dáfá tanítványok őszinte gondolatait, és hogy ennek a láthatatlan üldözésnek az a célja, hogy megsemmisítse a művelők őszinte hitét a Mesterben és a Dáfában. Megértettem azt is, hogy a régi erők ezzel a negatív gondolatvilággal le akarják győzni és megsemmisíteni a Dáfá tanítványok őszinte hitét, őszinte gondolatait és őszinte megvilágosodását a Mester és a Dáfá irányába. Más szavakkal, a régi erők szándékában áll teljesen megsemmisíteni a Dáfá tanítványokat – ami egy baljós indíték és egy bűncselekmény!


És azért kerültem a régi erők csapdájába, mert akadályozva voltam a szerzett nézeteimtől, a gondolati karmától és az empirikus tudományba vetett vak hitemtől. Amikor problémákba ütköztem, nem a Fá alapján értékeltem őket, hanem hajlamos voltam ezeket emberi érveléssel, elképzelésekkel és tapasztalatokkal értékelni és kezelni – vagyis pont azokkal a dolgokkal, melyek megakadályoznak abban, hogy igaz hitem és őszinte gondolataim legyenek a Dáfáról.


A Mester azt mondja:

„Ha nem változtatod meg az emberi logikádat, amit átlagos emberként évezredek alatt mélyen a csontjaidban formáltál, nem leszel képes elszakadni ettől a felszínes emberi külsőségtől és nem fogod tudni elérni a beteljesülést.”

„Ha mindenki közületek a szív legmélyéből ismerné fel a Fát, az lenne csak igazán a Fá megtestesülése, melynek ereje nem ismer határokat – és a hatalmas buddha Fá újból megjelenne az emberi világban!”

(Esszenciák a további haladásra I.rész, "Tanulságos tanácsok")


Elengedhetetlen az igaz hit és őszinte gondolatok megléte

Az igaz hit és az őszinte gondolatok nélkülözhetetlenek a művelésünk során. Ez az alapvető garancia arra, hogy elérjük-e a megvilágosodást. A megpróbáltatások és a démoni nehézségek során, ha felhasználjuk a Dáfából kiművelt őszinte gondolatokat a problémák és a nehézségek értékelésére, akkor megfelelünk a Fá-helyesbítés normáinak, és a Fá hatalmas erőt tárhat fel számunkra. Ezzel szemben nincs kiút, ha azt a gondolkodásmódot követjük, amit a régi erők rendeztek el. A régi erőknek korlátozott a bölcsessége és a hatalma. Ők azok, akik meg fognak semmisülni a Fá-helyreigazítás alatt.


Mikor megértettem a fent leírtakat, elkezdtem őszinte gondolatokat küldeni, hogy teljesen megsemmisítsem a régi erők zavarását és üldözését. Az igaz hitem a Mesterben és a Dáfá, megtöltötte a szívem. Tele voltam örömmel, reménnyel és azonnal vidám lettem.


Néhány gondolat az USA elnökválasztásról

A mostani USA elnökválasztással kapcsolatban sok megosztó cikket olvastam a Minghui honlapon. Segítettek, hogy tiszta megértésem legyen a választásról. A gyakorlótársaim és én úgy éreztük hogy nem számít, mennyire tűnnek kaotikusnak a dolgok, nem fognak becsapni és nem lesznek hatással ránk a hamis benyomások. A Fá alapján fogjuk látni a dolgokat. A Mester felügyel, tudjuk, milyen kimenetele lesz!


Nem számít mennyire heves a harc az igaz és a gonosz között a világban, ez csak a felszíni megnyilvánulás. Az igazság az, hogy a Mester ezeket a megmaradt gonosz tényezőket felhasználhatja arra, hogy a mélyen gyökerező gonosz lényeket ösztönözze, hogy teljes mértékben megnyilvánuljanak és feltárják magukat, és hogy a világ így világosan megláthassa, milyenek is ők valójában, és az emberek úgy dönthessenek, hogy megszüntetik a gonoszt és a fényes jövő felé fordulnak. Ebben a folyamatban az isteni oldaluk választja és biztosítja a megváltást a kedves embereknek.


Ezek a gonosz tényezők és kommunista gonosz kísértetek egyáltalán semmik a Mester és a Fá-helyreigazítás előtt. Miután a világ emberei jól pozícionálták magukat a folyamatban, a gonosz meg fog semmisülni.


Az Amerikai Egyesült Államokban az általános választás gondoskodik a világ népe számára egy választási lehetőségről a jó és a gonosz között, és egy lehetőségről, hogy pozícionálják magukat. Számunkra ez azt jelenti, hogy segítsünk a Mesternek a Fá-helyreigazításban és a gonosz megsemmisítésében. Másik dimenziókban ki kell írtani az univerzumban fennmaradt kommunista gonosz tényezőket és minden gonosz lényt és tényezőit, amely a Fá-helyreigazítás útjában állnak. Ez az univerzum megtisztításának folyamata, a legutolsó por és szemét eltávolítása.


Emlékeztetni szeretném a gyakorlótársaimat, hogy küldjenek őszinte gondolatokat, és semmisítsenek meg minden interferenciát és zavarást, amelyet a régi erők okoznak. Tartsuk fenn az őszinte gondolatainkat és az igaz hitünket!


Forrás: Eliminate the Hidden Persecution