Kínai írásjel: Tisztességes, nyilvános – Gōng (公)

A kínai írásjel 公 (gōng) jelentése tisztességes vagy igazságos. További jelentése: nyilvános vagy közös, mégpedig minden ember számára. Néhány összefüggésben hercegre vagy kifejezetten angol főnemesre is utalhat.A 公 (gōng) kínai írásjel jelentése melléknévként tisztességes, igazságos, méltányos vagy pártatlan. További jelentése: nyilvános vagy közös minden ember számára. Főnévként pedig herceget, lordot jelent. Hímnemű állatot is jelzi, valamint úriemberre, férjre vagy apósra is vonatkozhat.


A 公 (gōng) egy része a 八 (bā), amely két vonalból áll, ez ábrázolja az elkülönülés ötletét, és a 厶 (sī)-ből áll, melynek jelentése „magán” vagy „titkos”. (A 八 a nyolcas szám írásjele is.)


A kombináció láthatóan szimbolizálja a személyes dolgok hátrahagyását és magába foglalja a nyilvánosságot.


Az első átfogó kínai etimológiai szótár, a „Shuo Wen Jie Zie (說文解字)” vagy „Az egyszerű írásjelek magyarázata és az összetettek elemzése“ szerint a 公 (gōng) a dolgok egyenlő elosztására utal.


Példák olyan kifejezésekre, amelyek tartalmazzák a 公 (gōng)-ot: 公平 (gōng píng), tisztességes vagy igazságos; 公正 (gong zhèng), pártatlan, igazságos vagy igaz; 公道 (gōng dào), igazság; 不公 (bù gōng), igazságtalan; 公理 (gōng lǐ), egy axióma vagy univerzális alapelv; és 公德 (gōng dé), a közélet tisztasága vagy társadalmi erkölcs.


További példák: 公司 (gōng sī), társaság; 公園 (gōng yuán), egy park vagy „közösségi kert”; 公路 (gōng lù), autópálya vagy közút; és 公務 (gōng wù), közfeladatok/közfelelős vagy hivatalos ügy.


A 公平交易 (gong píng jiāo yì) kifejezés jelentése: tisztességes ügylet az üzleti ügyekben (交易, jiāo yì).


A kínai nyelv sok szólást és kifejezést tartalmaz, amelyek az előbb említett közjóért tett önérdeket fejezik ki, mint a 憂公忘私 (yōu gōng wàng sī), állami feladatokban érintett (憂公, yōu gōng), felejtés (忘, wàng), ami személyes (私, sī).


A 退食自公 (tuì shí zì gōng) kifejezés pedig azt jelenti, hogy valaki csökkenti az élelmiszer bevitelt, (退食, tuì shí) és a nyilvánosságnak szenteli magát (自公, zì gōng), bizonyítva a személyes integritást azzal, hogy szerényen él.


A 潔己從公 (jié jǐ cóng gōng) kifejezés: a magát tisztán és becsületesen tartót ábrázolja (潔己, jié jǐ), és a közügyekért való elkötelezettséget (從公, cóng gōng).


A 捨己為公 (shě jǐ wèi gōng) kifejezés leírja a személyes érdekek elhagyását (捨己, shě jǐ) a közjóért (為公, wèi gōng).


A 克己奉公 (kè jǐ fèng gōng) kifejezés az önuralom gyakorlását tanácsolja (克己, kè jǐ) és a közfeladatok iránti elkötelezettséget (奉公, fèng gōng).


A metrikus rendszer neve 公制 (élgong zhì), és előtagként használják a metrikus mértékegységnél. Például 公斤 (gōng jīn), kilogramm; 公分 (gōng fēn), gramm vagy centiméter; 公寸 (gōng cùn), deciméter; 公尺 (gōng chǐ), méter; és 公里 (gōng lǐ), kilométer.


Számos híres kínai történelmi alak nyerte el a 公 címet.


周公 (zhōu gōng), Zhou hercege kulcsszerepet játszott a Zhou-dinasztia megalapításában Kr. e. 11. században, és a gyermeki jámborság és jóindulat példájaként ismert.


Guan Yu (關羽), ismert mint 關公 (guān gōng) vagy Guan lord, a harci képességei miatt tisztelték, valamint az őszinteségéért és Liu Bei-hez fűződő hűségéért, a Shu Han királyság alapítójához a Kína Három Királysága időszak alatt (Kr. u. 220-280).


Bao Zheng (包拯), akit úgy is hívnak, hogy 包公 (bāo gōng), egy Észak-Song-dinasztia korabeli (Kr. u. 960–1127) bíró, akit az igazságosság és méltányosság szimbólumának tekintettek Távol-Keleten.


Forrás: Chinese Character for Fair, Public: Gōng (公)