Erényes feleségek történetei

 

Az alapvető gyermeki jámborságon túl, a menyek jámborságát is tiszteli az ég, a föld és az ember.
(Illusztráció: Epoch Times)

Úgy tartják, hogy „az erények közül a legfontosabb a gyermeki jámborság”. A kínai kultúrában meghatározó szerepe van a gyermeki jámborságnak, amely fenntartja a családtagok, valamint a társadalmi csoportok között is a kapcsolatot.


A kiskorú egyéneken túl a menyek gyermeki jámborságát is tiszteli a menny, a föld és az ember. A gyermeki jámborság a legfontosabb a nyolc erény között, ez az eredete a jó cselekedeteknek. Az alábbiakban a menyek jámborságáról olvasható néhány történet az ősi Kínából.


A meny nem felejti el gyermeki jámborságát annak ellenére sem, hogy megsértették

Jiang Shi a Keleti Han-dinasztiában élt, és feleségül vette Pang Sanchunt a „Női példaképek életrajza” feljegyzései szerint. Jiang és a felesége nagyon jámbor volt Jiang anyjával szemben. Mivel Pang anyósa szeretett inni a folyó vizéből, Pang elutazott a hét mérföld távolságban lévő Tuojiang folyóhoz vízért.


Jiang nagynénje félreértést szított a pár között. Jiang ezárt anyja beleggyezésével elvált a feleségétől. Azonban Pang nem volt bosszús. Egy zárdában élt, és a nap huszonnégy órájában font. Egyszer valaki eladta a textiljeit, és a pénzen az anyósának vett ételt.


Később az anyósa rájött, hogy megbántotta Pangot, és hazavitte. Azon a napon, amikor Pang hazatért férje otthonába, forrásvíz tört fel az udvarban, és az íze nem különbözött a folyó vizétől. Két ponty ugrott ki belőle minden nap. Ezután Pang arra használta ezeket, hogy szolgálja az anyósát, és így nem volt többé szükséges elmennie a Tuojiang folyóhoz.

 

A gyermek jámborságán túl a meny jámborságát is tiszteli a menny, a föld és az ember.
(Illusztráció: Epoch Times)


A nagymama anyatejjel eteti az anyósát

Itt van a 22. történet a „Gyermeki jámborság huszonnégy példájá”-ból.


Cui Shannan a Tang-dinasztiában élt. Cui dédnagyanyja, Zhangsun asszony megöregedett, és elvesztette a fogait. Cui nagymamája, Tang asszony viselte gondját az anyósának, és évekig anyatejjel táplálta.


Mikor Zhangsun asszony súlyosan megbetegedett, összehívta az egész családját, és azt mondta: „Sosem tudom visszafizetni a menyem kedvességét. Csak remélem, hogy mindannyian úgy fogjátok kezelni, ahogy ő bánt velem.”


Cui Shannan a nagymamáját nagyon gondoskodóan, tisztelettel kezelte, és később azzal jutalmazták meg, hogy magas rangú hivatalnokká emelték.


Az Isten megjutalmazza Wu Xiaofut

Wu Xiaofu a Song-dinasztiában élt. Férje hamar meghalt, és nem volt fia „A felhalmozódó áldás és katasztrófa elhárítás útja” feljegyzései szerint. Az anyósa idős volt, és rosszul látott. Úgy gondolta, Wu túl magányos, ezért egy fiút akart adoptálni, hogy a menyével összeházasodjanak.


Wu könnyekkel a szemében azt mondta az anyósának: „Ősi idők óta egy női példaképnek sem volt második férje. A legjobban kell szolgálnom az anyósomat, ezért kérem, ne aggódjon.”


Wu kétkezi munkát végzett a szomszédjainál, így keresett egy kis pénzt, hogy támogassa az anyósát. Egyik alkalommal Wu a rizsfőzés közepén tartott, amikor a szomszédja a segítségéért kiáltott. Az anyósa attól való félelmében, hogy leég a rizs, levette a tűzről, és beletette egy dobozba. Azonban a rossz látása miatt a szemetesbe helyezte.


Mikor Wu visszajött, azonnal kölcsönkért egy kis rizst a szomszédjától, hogy először az anyósának adjon enni. Aztán megtisztította a piszkos rizst, és megpárolta magának.


Egyik nap Wunak volt egy álma, amelyben két, kék ruhába öltözött fiú, akik a felhőkön lovagoltak, eljöttek elé. Azt mondták: „Mi az Isten utasítására jöttünk, hogy elvigyünk hozzá téged.”


Mikor Wu találkozott Istennel, azt mondta: „Te csak egy falusi asszony vagy, mégis képes vagy teljes szívből szolgálni az anyósodat. Ennek jutalmaként hazavihetsz ezer fillért, hogy tovább támogasd az anyósodat. Mostantól többé nem kell kétkezi munkát végezned.”


Aztán a két fiú visszavitte Wut.


Mikor Wu felébredt, ezer fillért talált az ágyában. Mikor a pénzt elhasználta, újabb ezer fillér tűnt fel, és a körforgás folytonosan ismétlődött.


Forrás: Filial Piety Touches Heaven: Stories of Virtuous Daughters-in-law