Kulcsfontosságú különbség a Kínai Kommunista Párt és a normális társadalmakban lévő politikai pártok között

A Kínai Kommunista Párt (KKP) állítja, hogy ő Kína uralkodó pártja, és ugyanúgy pozícionálja önmagát, mint más politikai pártokat a világon. A propagandájuk gyakran tudósít más országok politikai pártjainak botrányairól, megpróbálva egy olyan képet festeni a kínai emberek számára, miszerint minden politikai párt a világon ugyanolyan rossz, mint a KKP.


A kérdés: A KKP valóban ugyanolyan, mint más politikai pártok a normál társadalmakban?


Egyáltalán nem. A kulcsfontosságú különbség, hogy a normál politikai pártok követik a társadalmi normákat, és szolgálják a társadalmat, de a KKP megpróbálja ellenőrizni a társadalmát, és még ellene is tesz.


A KKP felülbírálja a kormányügynökségeket
A KKP felülbírálja és szigorúan ellenőrzi a kormányzati ügynökségeket és funkcionalitásukat, amely módszer alapjában különbözik a többi politikai pártétól. A legtöbb országban a politikai pártok nem adhatnak utasításokat a kormány köztisztviselőinek. A nyugati köztisztviselő rendszerben a köztisztviselők semlegesek a politikai pártokkal szemben, és nem követik egyik fél irányelveit sem. A KKP különbözik mindettől. Pártbizottságokat állít fel a kormányzat minden szintjén, amik felügyelnek és ellenőriznek minden kormányzati szervet.


Ellenőrzi a törvényhozói hatóságot
A kommunista párt szigorúan ellenőrzi a törvényhozói hatalmat. Ez alapjában különbözik a többi politikai párttól. A legtöbb országban az uralkodó párt a törvényhozói hatalomra csak tárgyalásokon és vitákon keresztül van hatással.


Az uralkodó párt sokszor nem is a többség a Házban vagy a Szenátusban, ezért ez a hatalom korlátozza a törvényhozó testületet. Az úgynevezett népgyűlésben a KKP megalapította a pártbizottságokat, így átmegy rajta minden számla vagy törvény, ha azt kívánja. Az Országos Népi Kongresszus csak egy formalitás, hogy becsapják a nyilvánosságot.


Ellenőrzi az igazságügyi funkciókat
Az igazságügyi hivatalok a legtöbb országban függetlenek. A politikai pártok nem zavarhatják a működésüket, eljárásaikat és döntéseiket. Még az elnököt is bíróság elé állíthatják.


Azonban a KKP-ben létezik a Politikai és Jogi Ügyek Bizottsága, amely felügyeli és ellenőrzi a bíróságokat, ügyészeket, rendőrséget és börtönöket.


Ellenőrzi a katonai hatalmat
A KKP szigorúan ellenőrzi a katonai hatalmat. A katonaság független bármely politikai párttól a legtöbb országban. De a KKP ragaszkodik hozzá, hogy „a párt irányítsa a fegyvereket”. Más szavakkal, a katonaság a KKP-től függ, nem Kínától. A párt központi katonai bizottsága a katonaság legfőbb parancsnoksága.


Szorosan kézben tartja az üzletet
A magántulajdont tisztelik a normál társadalmakban. Azonban a „szocialista állami tulajdon” nevében a KKP ellenőriz minden fontos gazdasági összetevőt, mint a föld, energia, ásványkincsek, pénzügyi rendszer, közlekedési rendszer és kommunikációs rendszer. A párt nemcsak közvetlenül irányítja az állami tulajdonú vállalatokat, hanem még a magánvállalkozásokat is ellenőrzi közvetve.


Ellenőrzi a népének társadalmi életét
A születéstől a halálig az állampolgárok élete a KKP ellenőrzése alatt van. Engedély nélkül egy állampolgár nem adhat életet egy gyermeknek, és néha a nőt rákényszerítik, hogy abortuszon menjen keresztül.


A halál után a testet el kell hamvasztani. A háztartási regisztrációs rendszert szigorúan érvényesítik. A KKP ellenőrzi az állampolgárok életét minden szempontból, mint az iskola, munka, lakhatás, szociális biztosítás, utazás, stb.


Amellett, hogy a pártbizottságok minden szinten ott vannak a társadalomban, a kommunista párt mindenféle rendszert alakított ki, beleértve a hatalmas megfigyelő rendszert, szigorúan megfigyelve és ellenőrizve a kínai emberek szokásait.


Az elme ellenőrzése
A vallás és szólásszabadság szerepel a Kínai Alkotmányban, de ezek teljesülését nem garantálja a KKP. Az ateizmus nevében a párt kényszeríti az embereket, hogy a pártot imádják. Egyik oldalról, szorosan ellenőrzi a vallást, kultúrát, az oktatási rendszereket és a médiát, szisztematikusan átmossa az emberek agyát. Másik oldalról brutálisan elnyomja azokat, akik megtagadják, hogy agymosottak legyenek.


A Kulturális Forradalom és a Fálun Gong üldözése a párttól ered, megpróbálja elnyomni az emberek gondolkodását és elnyomja azokat, akik ragaszkodnak a spirituális függetlenséghez, és akik keresik a szólásszabadságot és a hitet.


A kommunista párt és más politikai pártok közötti különbség számtalan. A KKP szigorúan ellenőrzi a társadalmat, visszautasítja, hogy engedelmeskedjen a társadalmi normáknak és nem tiszteli az emberek magántulajdonát, a gondolat függetlenségét és az emberi méltóságot.


A KKP a saját és az egyének kis csoportjának az érdekeit védi mások jogainak és életének rovására. Elkövetett mindenféle bűnt anyagi haszonért, beleértve az élő Fálun Gong gyakorlókon elkövetett erőszakos szervrablást – amely a gonoszságnak egy példa nélküli formája ezen a bolygón.


Még részletesebben olvashatnak a KKP antiszociális természetéről a „Kilenc kommentár a kommunista pártról” című könyvben.

Angol változat: Key Differences Between the Chinese Communist Party and Political Parties in Normal Societies