Egy idős gyakorló helyes gondolataival megtagadta a bénaság illúzióját

Mostanában történt, hogy egy 80 éves gyakorló helyes gondolataival, és cselekedeteivel képes volt 24 órán belül megszüntetni a gonosz zavarását, amely a bénaság illúzióját keltette. Íme a története, azt remélve, hogy ez más gyakorlók felismerését is segíti majd.

Egy éjjel, az öreg gyakorló elment a kórházba, hogy meglátogasson egy másik gyakorlót. Amikor hazament, az egyik lába hirtelen megkeményedett, és nem hajlott be, emellett nagyon fájt is neki. Ez ugyanolyan bénasági tünet volt, mint annak a gyakorlónak a bénultsága, akit meglátogatott. Ezen hirtelen megpróbáltatással szembe nézve, a gyakorló a kezdettől figyelmen kívül hagyta a bénaságot, mint a gonosz üldözését. Teljes szívéből megtagadta és nem hagyta magát befolyásolni a kórházban lévő gyakorló rendellenes állapotától sem. Kitartóan tanulta a Fát, helyes gondolatokat küldött ki, gyakorolt, még ha egy lába nem is hajlott be a meditáció közben. Másnap semmi változás nem volt, így a fia keresett neki egy mankót, de tiszta fejjel totálisan visszautasította ezt, és minden más segítséget is. Mindegy, milyen kellemetlen volt is menni vagy csinálni valamit, kitartott amellett, hogy mindent egyedül vigyen véghez, csak a falba vagy egy ágyba kapaszkodhatott. Később a lába már túlságosan dagadt volt ahhoz, hogy ráálljon, és észrevette, hogy a régi erők a bénaság illúziójával akarják lefektetni és megnehezíteni, hogy túljusson a nehézségeken. Határozottan visszautasította, hogy a régi erők csapdájába essen. Minél nehezebben ment, annál jobban akarta. A régi erők elrendezését nem csak észben, hanem cselekedeteinkben is meg kell tagadni.

Végül erős akaratának köszönhetően a gyakorló tudatosan elment triciklizni. Amikor nem tudta két lábbal tekerni, csak eggyel tekerte, mivel az volt a célja hogy mozgassa a lábát. Anélkül hogy figyelmet szentelt volna neki, a gyakorló lába meggyógyult, és mindez olyan volt, mint egy álom, amilyet még soha nem tapasztalt meg. A nehézség hihetetlenül gyorsan megszűnt a helyes gondolatainak és cselekedeteinek hatására, amely még jobban igazolta a Dáfá hatalmas erejét.

Mindebből láthatjuk, hogy azért, hogy a régi erők fizikai üldözését visszautasítsuk, az első gondolat nagyon fontos, mert ha ez helyes, akkor ez egy erős bázis lesz, amelyre szilárd alapokat építhetünk, hogy megsemmisítsük az üldözést. A rendíthetetlen helyes gondolatok jelentik a kulcsot. Egyes gyakorlók első gondolata jó, de később meginognak és emberi gondolatok jönnek elő, ha a nehézség tovább tart. Enyhíteni akarnak a szenvedéseiken emberi módszerekkel, de ezzel már el is fogadták a régi erők üldözését. Végül a nehézség egyre tovább tart vagy még komolyabb lesz a helyzet. Ugyanakkor ez az idős gyakorló elég stabil volt, és nem emberi módon gondolkodott. Sőt, a legfontosabb, hogy a helyes cselekedeteinket megingathatatlan kitartással és bizalommal kezeljük, hogy a nehézség minden hamis érzetét áttörjük. Minden cselekedetünknél igazán úgy kezeljük magunkat, mint egészséges és természetfölötti embert. Néhány gyakorló tudja, hogy az ún. betegség karma egy illúzió és meg kellene tagadni helyes gondolatokkal, de ők egyszerűen sokáig nem tudják megtagadni ezt. Miért? Sokszor hiányoznak a helyes cselekedeteik, és csak a szavaik helyesek- valójában ezek nem igazi helyes gondolatok. Annak elennére, hogy a betegséget gondolatban megtagadják, a cselekedeteik olyanok, mint egy beteg emberé. Például ha valaki a cukorbetegség tüneteivel rendelkezik, nem mer édeset enni és nem akar enni, mert fél a kellemetlen érzéstől vagy megpróbál nem mozogni, hogy ne fájjanak a tagjai, vagy egyáltalán nem mozdul, stb. Az idős gyakorló tisztafejű volt ebben a tekintetben, vegyük a tapasztalatát példaként arra, hogy hogyan tagadjunk meg egy zavarást helyes gondolatokkal.

Természetesen az idős gyakorló sikeres viselkedése ennél a zavarásnál az ő erős alapjának köszönhető, amelyet hosszas műveléssel, és helyes Fá tanulással ért el. Fejlődjünk a művelésben a Fá alapján és mindent a Fával mérjünk meg. Csakis ha igazán mindent a Fával mérünk meg, amikor nehézségekbe ütközünk, csakis akkor tud a Fá ereje igazán kibontakozni.

Kérlek, mutassatok rá a korlátozott megértéseimre, ha észreveszitek azt.


Angol változat: http://www.pureinsight.org/node/6413