Művelési Tapasztalatcsere Konferenciát tartottak az Egyesült Királyságban

2013. augusztus 25-én több száz gyakorló vett részt az ez évi brit Fálun Dáfá Művelési Tapasztalatcsere Konferencián Londonban.

Huszonkettő gyakorló osztotta meg művelési tapasztalatát a színpadon, olyan fő pontokról beszéltek, mint a Mesterben és a Fában való hit, a három dolog teljesítése, az önzés elengedése, Mester elrendezésének követése, az őszinte gondolatok felerősítése, valamint azt is kiemelték, hogy ki kell használni az időt az érző lények megmentésére.

A konferenciaterem hangulata ünnepélyes volt. Li Hongzhi Mester portréja középen volt elhelyezve, és a két oldalán zászlók lógtak kínai karakterekkel. A gyakorlók kifejezték hálájukat a Mesternek, amiért lehetőséget ad nekik az Isteni lénnyé válás útjához.

„Habár elbizonytalanodtam időnként a művelésem útján,” magyarázta az egyik gyakorló, „mindig érzem a Mester védelmét és bátorítását. Ezt az érzést szavakkal nem tudom leírni.”

2013-as Egyesült Királyság Fálun Dáfá Művelési Tapasztalatcsere Konferencia

A Mester által elrendezett úton járva

Mr. Liu 18 éve gyakorolja a Fálun Dáfát. Ha visszanéz a művelési útjára, igazán hálás a Mesternek, hogy minden apró részletet gondosan elrendezett a művelésében.

Elmondta, hogy azáltal, hogy jól tanulja a Fát, felépített egy szilárd alapot a Dáfá érvényesítésére. Mikor a gyakorlók a Fából nyert szilárd alapra tesznek szert, akkor őszinte gondolatokkal tudnak kezelni mindent a mindennapjaik során. Ez lehetővé teszi a számukra, hogy minden gondolatukat a Dáfá alapelveihez az Őszinteséghez, a Jósághoz, és a Toleranciához mérjenek, és ezáltal emeljék a szintjüket.

„Rengeteg erőfeszítést teszek, hogy ne rejtegessek semmilyen negatív gondolatot sem,” mondta. „Mikor negatív gondolatra bukkanok, eltávolítom, amint felfedezem.”

„Sőt, a mindennapi életemben is megpróbálok egyáltalán nem használni olyan szavakat, amelyek negatív jelentést hordoznak magukban, mert tudom, hogy minden dolognak lelke van, és minden él. Nem vonatkozik ez az alapelv a szókincsünkre, a nyelvünkre vagy akár a gondolatainkra?”

„Még nem vagyok képes magamba nézni a nap minden pillanatában. Néha rábeszélem magam, hogy a probléma a másik személyben keresendő, és elmulasztom, hogy magamba nézzek.”

„Egy nap, amíg egy Dáfá projekten dolgoztunk ,néhány gyakorló felmutatta a ragaszkodásaimat. Azonnal felidéztem, amit aMester mond:
„... nem-e valami jó dolog, ha ti művelőkként ezen a módon szemlélitek a problémákat és becsületes alapelvek alapján művelitek magatokat?” („A Dáfá-tanítványoknak kell tanulniuk a Fá-t”, Fá-magyarázat Washington DC-ben 2011)

„Habár képtelen voltam lenyugtatni magam, mégis éreztem, hogy nem a Fá szerint ítélem meg ezt a helyzetet.”

„Mikor visszagondoltam erre a helyzetre, felismertem, hogy a kiindulópontja a gyakorlótársak visszajelzésének vagy kritikájának az volt, hogy jobban csináljuk a projektet.”

„Megkérdeztem magamtól, miért érdekel annyira, hogy mi van a felszínen? Még akkor is, ha az elképzeléseik összekapcsolódtak a saját emberi nézeteikkel és ragaszkodásaikkal, akkor mi van? Nem akarjuk mindannyian jobban csinálni a projektet? Nem ugyanaz a célja mindenkinek?”

„Amint megértettem ezt, a szívem megnyugodott, és tudtam, hogy az egész lényem megemelkedett.”

Elérni egy igaz művelő mércéjét

Rose 1 éve és 9 hónapja gyakorolja a Fálun Gongot. Azt mondta, hogy csak miután szorgalmasan tanulmányozta a Fát, kezdte el érezni, hogy eléri egy igaz művelő mércéjét és megértette a Fát a Fával.

„Az elmúlt kilenc hónapban már részt vettem Dáfá projektekben és tevékenységekben is, addig a szintig, amit kezelni tudtam. Arra koncentráltam, hogy megtartsam a belső egyensúlyomat, mellőzve mindenféle törekvést, vagy harcot.”

„Hagytam, hogy a megértéseim természetesek legyenek a Fából, és fokozatosan a szorgalmas Fá tanuláson keresztül jöjjenek. Erőfeszítéseket tettem a xinxing* emelésénél és mindig befelé néztem.”

„Lényegében időt adtam magamnak, hogy alapos megértésre tegyek szert a Fából, és hogy a kívül keresést átalakítsam belül kereséssé, miközben megpróbálok rájönni, hogy hogyan kell viselkedni Dáfá tanítványként az adott szituációban.”

„Csak most érzem, hogy elértem egy igaz gyakorló mércéjét, és hogy megértettem a Fát a Fával. Ezzel megalapoztam a helyem, és úgy érzem, hogy képes leszek követni az utat, amit a Mester elrendezett nekem, hogy segítsek megmenteni érző lényeket, és eleget tegyek kötelességemnek Dáfá tanítványként.”

„Megpróbálom jól csinálni a három dolgot, bárhol is vagyok”

Li a szárazföldi Kínából jött a múlt évben az Egyesült Királyságba. Egyedül jött, anélkül, hogy egy szót is tudott volna angolul.

„Megpróbálom jól csinálni a három dolgot bárhol, ahol vagyok” - mondta. Felismerte, hogy a Mester elrendezett mindent, hogy a sorskapcsolattal rendelkező lényeket megmenthessük. „Csak akkor menthetünk meg érző lényeket, ha azt tesszük, amit tennünk kell,” magyarázta.

Li Kínába telefonál 2-4 órát a hét hat napján, hogy segítsen az embereknek kilépni a Kínai Kommunista Pártból (KKP), és a hozzá kapcsolódó szervezetekből. Ha az illető, akivel beszél, elutasítja a javaslatát vagy udvariatlan vele, ennek ellenére is megpróbálja megmenteni.

Beszélt a magunkba nézés fontosságáról, a ragaszkodások elengedéséről, és arról, hogy igazán műveli magát, miközben Kínába telefonál.

„Sokan megtagadják, hogy meghallgassanak”, mondta Li. „Gyakran gyalázatos szavakkal illetnek vagy megátkoznak. Általában figyelmen kívül hagyom ezeket, és folytatom a hívásokat.”

„Azonban néha belefutok olyan emberekbe, akik mélyen meg vannak mérgezve a gonosz kínai rezsim által, és hirtelen azt veszem észre, hogy vitatkozom velük. Öntudatlanul is szeretném meggyőzni őket, hogy igazam van és ők tévednek.”

„Néha hosszú ideig tart a hívás, anélkül, hogy a másik fél kilépne a KKP-ből. Valójában csak addig beszéltem, amíg letette. Mikor leteszem a telefont, mindig felismerem, hogy hibáztam.”

„Ragaszkodásom a versengéshez, az eredményekhez, és hogy érvényesítsem magamat – ez nyilvánvalóvá vált a számomra. Nem sikerült, hogy továbbra is mozdulatlan maradjon a szívem, és képtelen voltam megnyitni a szívemet békés és együttérző módon.”

Több együttérzéssel és türelemmel koordinálni a Shen Yun promóciót

Három koordinátor mondta el a művelési tapasztalatát, amíg értékesítették a Shen Yun előadást 2013-ban az Egyesült Királyságban.

„Miközben értékesítettük az ez évi Shen Yunt, felismertük, hogy egy koordinátornak muszáj még nagyobb türelemmel lenni a gyakorlótársak felé, és hajlandónak kell lennie rengeteg áldozatot hozni.”

„Nem lenne nagyszerű, ha meglátnánk minden hibát vagy, hogy valaki hibázott és mindent ki tudnánk javítani könyörületességgel, anélkül, hogy idegesek lennénk?”

„Nem lenne jobb, ha mindenkinek meg lenne a szíve ahhoz, hogy jobban csinálja a Shen Yunt, és ha nem magunkat érvényesítenénk? Dolgozzunk együtt egy testként, és működjünk jól együtt. Ha mindannyian így viselkedünk, rá fogunk jönni, hogy nem vezetők vagyunk, hanem csak művelők.”

„A csoport sikere egyenes arányban volt azzal, hogy képesek vagyunk-e egy testként cselekedni és jól együttműködni egymással.”

Megtisztítani magamat annak érdekében, hogy jobban tisztázzam az igaz tényeket

Caroline megosztotta a tapasztalatát, mint koordinátor a legutóbbi szervrablással kapcsolatos meghallgatásnál az Egyesült Királyságban. Felismerte, hogy minél inkább megtisztítja magát a Fá tanuláson keresztül, és minél figyelmesebb másokkal, annál könnyebb az érzőlények megmentése.

„Minél inkább művelem magam, az elmém annál tisztábbá válik. Igazán elkezdtem érezni, hogy a gondolkodásom a Fá által van vezérelve. Azért, hogy áttörjük több réteg ellenállását, ami a parlamenti képviselők felől jön, szükséges, hogy kövessük a nézeteiket és ragaszkodásaikat.”

„A stratégiánk nem csak az volt, hogy tisztázzuk az igazságot nekik a gonosz szervrablásról, hanem az is, hogy felébresszük a felelősségérzetüket, nevezetesen: ,Hogyan hat a szervrablás a brit nemzetre?‘ És mivel nagyon elfoglaltak, ezért minden beszélgetésünknél rögtön a tárgyra tértünk.”

Javítani a xinxingemet, amíg Kínába telefonálok

Zhang a Fálun Dáfá művelését 1996-ban kezdte meg. Később eljött Kínából, és már tíz éve az Egyesült Királyságban él. „Mindenki másként reagál a hívásokra,” mondta Zhang. „Néhányan dicsérnek minket, míg mások gyaláznak. Néhányan kinevetnek minket, míg mások továbbra is hallgatnak. Néhányan leteszik a telefont, vagy fel sem veszik.“

„De nem számít, hogy mit mondanak vagy tesznek, mert az alapvető célunk az, hogy tisztázzuk az igazságot, és hogy elmagyarázzuk, hogy a KKP soha nem fog megváltozni. Továbbra is könyörületesek maradunk, nyugodtak és összpontosítottak, és így nem veszítjük szem elől a célunkat, amely az, hogy megmentsük az embereket. Ahogy a xinxingem emelkedett, úgy lett jobb a telefonhívások hatása is.”

„Amint el tudtam engedni a félelmemet, az őszinte gondolataim megerősödtek, ezáltal könnyebben tudok beszélni az emberekkel személyesen az üldözésről. Függetlenül attól, hogy szórólapokat osztogatok vagy aláírást gyűjtök a petícióhoz, hatékonyabban csinálom egyenes módon és méltósággal.“

Aláírásokat gyűjteni, hogy segítsünk megállítani a szervrablást

Egy Leeds-i gyakorló megosztotta legújabb tapasztalatait az aláírásgyűjtésről, hogy segítsen megállítani a KKP bűncselekményét – az erőszakos szervrablást. Megkért minden Dáfá tanítványt az egész világon, hogy vegye nagyon komolyan az Orvosok az Erőszakos Szervrablás Ellen Nemzetközi Szövetségének (DAFOH) petícióját . Azt mondta, hogy „nekünk kellene a vezető szerepet játszani és még több aláírást gyűjteni“.

„Annak érdekében, hogy az emberek átfogóan megérthessék az igazságot, mindig a Dáfával kapcsolatos anyagot adom oda nekik először, mielőtt vagy miután aláírták a petíciót. Miközben beszélek egy csoport emberrel, néhányuknak odaadom a petíciót, míg másoknak szórólapokat. Biztosítom, hogy mindenki az információs anyagokkal legyen elfoglalva.”

„Bármikor, amikor kínai emberrel találkozom, megpróbálom rábeszélni őket, hogy lépjenek ki a Kínai Kommunista Pártból. Mikor részt veszünk az aláírásgyűjtésben, mindig könyörületesnek kell lennünk a szívünkben és a szándéknak is, hogy annyi embert mentsünk meg, amennyit csak lehetséges.”

„Annak érdekében, hogy még több érző lényt menthessek meg, szorgalmasan tanulom a Fát, végzem az öt gyakorlatot, és küldöm az őszinte gondolatokat. Minden alkalommal, amikor a helyi csoport tart egy rendezvényt, kitűzök egy reális célt, hogy hány ember írja alá a petíciót, és hányat lehet megmenteni azon a napon, és amíg nem érem el a kitűzött célt, nem megyek haza. Mikor előttem állnak az érző lények, egy gondolatot küldök nekik: ,Meg kell mentenem ezt az életet! És neked úgy kell döntened, hogy megmenekülhess!‘”

A gyakorló, aki tolmácsolt az mondta, hogy majdnem mindegyik cikknél könnyekben tört ki. Egy 16 éves tanítvány azt mondta, hogy leginkább az idősebb tanítványok beszámolója érintette meg, akik nem beszélnek angolul. Felismerte, hogy azért lehettek nagyon sikeresek az aláírásgyűjtésben, mert a Dáfá bölcsességet adott nekik.

Négy gyakorló éjszaka vezetett Skóciából, hogy részt vegyenek a konferencián és a helyi igaz tényeket tisztázó rendezvényen. Azt gondolták, hogy a tíz órás autó út megérte és sokat adott nekik a konferencia.

Egy fiatal nyugati gyakorló, aki csak pár hónnappal ezelőtt tért vissza a Dáfához, először vett részt Fá Konferencián. Azt mondta, hogy nagyon megérintették a gyakorlók tapasztalatai, és felismerte, hogy nincs nagy különbség közte és a többiek között. Azt is mondta, hogy több erőfeszítést fog tenni, hogy tisztázza az igaz tényeket, és hogy még több embert megmentsen.

Néhány gyakorló pár a gyerekeikkel vett részt a konferencián. Felváltva jöttek be meghallgatni a tapasztalatokat.

Egy anya azt mondta, hogy igazán nagy becsben tartja azt, hogy gyakorlótársakkal lehetett, és ez nagyszerű lehetőség, hogy kicseréljék a tapasztalataikat, és hogy együtt emelkedjenek.

A konferencia befejezését követően valamennyi résztvevő beszélt arról, hogy a hallott tapasztalatok mélyítették a megértésüket a Buddha Fáról.

Továbbá felismerték fogadalmuk nagyságát az életükben; megértették az érző lények megmentésének szükségét, azt, hogy a másokkal való összehasonlítás során szemügyre kell venniük a hiányosságokat művelésükben, valamint azt is megértették, hogy ki kell használniuk az időt, hogy jól műveljék magukat.

*xinxing=a szív állapota, ami a művelő szellemi színvonalára vonatkozik.


Angol változat: http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/5/141834.html