Az igazság tisztázása

Békés tüntetések | Helyi rendezvények | Kiállítások és kulturális rendezvények | Tapasztalat-csere konferenciák | Sajtókonferenciák | Gyakorlók szavai | Találkozás fontos személyekkel | Parádék

 • Németország: A Kínában zajló üldöztetésre való figyelmeztetés Hamburgban

  Október 25-én újból információs napot tartottak a Fálun Gong-gyakorlók a hamburgi belvárosban, hogy felhívják az emberek figyelmét a Kínában zajló Fálun Gong ellenes üldöztetésre. Sok hamburgi járókelő érdeklődött a tények iránt. Néhányan alá is írták a petíciót, mellyel elítélték az üldöztetést. Miután alaposan szemügyre vették az emberek az üldöztetés részleteit ábrázoló táblákat, a gyakorlók sorsa iránti aggódásukat és a párt elleni ellenszenvüket fejezték ki. Főleg, mikor megtudták, hogy a kínai kommunista párt a gyakorlók szerveivel folytat kereskedelmet. Sokan gyermekükkel együtt jöttek el, hogy megtudják, mi az igazság az üldöztetésről.
 • Lengyelország: A gyakorlók beszédet tartanak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet éves találkozóján

  Kormányok delegáltjai, és NGO-k (nem kormányzati szervezetek) 56 országból vettek részt a plenáris üléseken és egyéb rendezvényeken. A konferencia fókuszában olyan problémák és gyakorlati intézkedések álltak, melyek különféle emberi jogi kérdéseket érintenek a tagállamokban.
 • Luxemburg: Tájékoztatás az Európai Miniszterek Konferenciáján az Eutelsat döntéséről, miszerint megszünteti az NTDTV sugárzását Kínába

  A kongresszus egy tolmácsa nagy érdeklődést mutatott, hogy beszéljen egy kínai gyakorlóval az Olimpiai Játékokról a mérgező tejporról és az Eutelsat incidenséről a Fálun Gonggal. A tolmács megbotránkozott, amikor értesült a a Kínai Kommunista Párt sorozatos bűncselekedeteiről. Mielőtt befejeződött a Konferencia a támogatók és a Fálun Gong gyakorlók álltak az utcának a két oldalán és a zászlók és az osztogatott információs szórólapok jelezték a Konferencia résztvevőinek, hogy van még egy esélyük, hogy értesüljenek a tényekről. Több résztvevő aggodalmát mutatta. Amikor a spanyol miniszter autója elhaladt a gyakorló mellett, akivel a miniszter beszélt az autó megállt, majd lassan leengedte az ablakát. A gyakorló átadott néhány szórólapot és udvariasan elköszönt tőle.
 • Franciaország: Az NTDTV sajtókonferenciája az Eutelsat részvényeseinek összejövetelén

  2008. június 16-án az Eutelsat váratlanul beszüntette a New Tang Dynasty TV (NTDTV) minden adásának közvetítését a szárazföldi Kína irányába, ürügyként a W5 szatellitjüknél fellépő "rendellenes energiaellátást" hozták fel. A sajtóértekezlet nyomatékosan felszólította az Eutelsatot, hogy az NTDTV adásának sugárzását Kína felé újra kezdje meg. A rendezvény sok résztulajdonos, médiaképviselő és lakos figyelmét felkeltette, akik az NTDTV támogatóinak köszönhetően tudták meg, hogy az Eutelsat elnöke és üzletvezetője, Giuliano Berretta inkább megszakította az NTDTV adásának sugárzását több héttel az olimpiai játékok kezdete előtt, csak hogy Pekingben jó színben tűntesse fel magát, és utat nyerjen a jövőbeli üzletkötésekhez.
 • Bulgária: A gyakorlók egy pszichológus-ülésen vettek részt Blagoevgrad városában

  2008. október 2-án mutatták be a bolgár Fálun Gong-gyakorlók a Fálun Gongot. Miután a gyakorlók egy rövid bemutatót tartottak Li Mester videószemináriumából, azonnal heves diskurzus tört ki, mert a pszichológusok azt szerették volna, hogy a gyakorlók személyes tapasztalataikról beszéljenek a gyakorlás során, mentális és fizikai hasznosságáról a gyakorlatnak. Érdekelte őket, hogy hogyan kezdték meg a gyakorlást a tanulók és hogy miért kezdték el egyáltalán, valamint, hogy miért pont ezt a gyakorlatformát üldöztetik Kínában.
 • Izrael: A hatodik izraeli Fálun Dáfá tapasztalatcsere konferenciát sikeresen zárták

  2008. szeptember 21-én a hatodik izraeli Fálun Dáfá tapasztalatcsere konferenciát sikeresen lezárták. Mióta 1997-ben behozták a Fálun Dáfát Izraelbe, egyre több ember kezdte el a Fálun Gong gyakorlását. Azóta már egy sor városban hoztak létre gyakorlóhelyeket egész Izraelben.
 • Svájc/Genf: A Shen Yun Show elvarázsolja a világváros polgárait

  A Show-t a híres Theâtre du Leman-ban tartották. A színház menedzsere, Claude Proz úr ezt megelőzően még soha sem látott ilyesfajta előadást. Így nyilatkozott: "A kínai művészet mindig nagy érdeklődést kelt bennem, különösen a tradicionális kínai művészet. Az a véleményem, hogy csak magas színvonalon levő művészek képesek arra, hogy a művészetet magas színvonalon mutassák be. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen rendkívül magas színvonalú Gálát a mi színházunkban mutattak be. Láttam, ahogy az összes néző arca sugárzott… Remélem, hogy a művészek hamarosan újra ellátogatnak hozzánk."
 • Dánia: Emelkedő tudatszint a Fálun Gong üldözéséről a kulturális fesztiválon, Aarhusban

  Az évente megtartott Kulturális Héten, Aarhaus-ban, ebben az évben a téma, a „Nyitott Város” címet kapta. 2008. augusztus 28. án az Aarhaus-i városi központban, egy „Fálun Gong Jó” zászló volt elsősorban szembetűnő a napsütésben. A zászló előtt, Fálun Gong gyakorlók mutatták be a Fálun Gong gyakorlatait és azt, hogy emelkedett a tudatosság az üldözésre a gyakorlásnál, Kínában.
 • Pécs: Fálun Gong információs nap Pécs belvárosában október 1-én

  A múlt héten, szerdán, október 1-én Pécs belvárosában az arra járók a Jishi és a Pudu zeneszámok kínai dallamait hallhatták. Ekkor tartották ugyanis Pécsett a magyarországi Fáun Gong művelők figyelemfelhívó rendezvényüket a főtéren. Számos plakáton szemlélhették meg a járókelők a Kínában zajló kegyetlen üldözés igazságát, és a művelés történetét. Október elseje emlékezetes nap, hiszen ezen a napon alakult meg a Kínai Népköztársaság 1949-ben. Ez az a nap, amikor a számtalan igazságtalan és brutális intézkedést megvalósító párt uralomra került. Kína népe az óta is minden egyes nap újra és újra elszenvedi az uralkodó párt, a Kínai Kommunista Párt kegyetlenkedéseit.
 • Svédország: Egy svéd művész a „Spectacular Gálát“ dícséri

  Tavaly áprilisban mélyen megindította az amerikai Performing Arts csoport előadása Svédországban. Így mesélt róla: „A Gála engem alighanem elrepített egy utazásra a mennyei birodalomba. Olyan érzésem volt, mintha egy csésze tiszta vizet innék a sivatagban. Hallani a kínai zenét, látni a klasszikus kínai táncokat és a Tang Dinasztia fejedelmi dobosaitól teljesen fellelkesülni, mindez olyan, mint egy megélés más dimenziókban. Soha életemben nem fogom elfelejteni.”
 • Törökország: Nekünk, embereknek szükségünk van az Igazság, Jóság és Tolerancia elveire

  Miután megnézték a képeket és rövid bemutatót tartottak a Fálun Gongról, egy hivatalnok azonnal telefonált egy nyugodt helyen és felajánlott egy alkalmas helyet a gyakorlásra, amely képes tökéletesíteni az emberek egészségét és ugyanakkor, szintén elmondta a gyakorlóknak: „Nekünk, embereknek szükségünk van az Igazság, Jóság és Tolerancia elveire. Azt követően a hivatalnok felkérte a gyakorlókat, hogy csatlakozzanak a rendezvényhez, amit az új iskolának rendeztek, ahol még több embernek tudnak szórólapokat osztani és remélik, hogy még több gyereknek és felnőttnek lesz alkalma a Fálun Gongot tanulni.
 • Spanyolország: Az NTDTV sajtóértekezletet tart az Eutelsat Szatellit szolgáltatóval fennálló szituáció miatt

  A sajtóértekezlet végén az összes szervezet egy közös nyilatkozatot tett arról, hogy feltétlenül meg kell védeni az emberi jogokat Kínában és közös intézkedéseket kell foganatosítani, annak érdekében, hogy biztosítva legyen, hogy az Eutelsat a New Tang Dynasty adását Ázsiában olyan hamar, amilyen hamar csak lehetséges újra sugározza, s így az 1,3 Milliárd kínai néző a New Tang Dynasty TV adásait mihamarabb újra nézni tudja.
 • Svédország: Kilépni a KKP-ből a szolgáltató központnál Stockholmban

  Buowslav Klicard tanulmányozta a plakátokat több-kevesebb ideig; aztán aláírta a nevével a petíciót, hogy elítéli az üldözést. Ezt követően mondta egy gyakorlónak, hogy figyelemmel kísérte a személyiségi jogok helyzetét Kínában és aggódott, hogy egyre rosszabb és rosszabb lesz. Szerzett egy másolatot svéd nyelven a Kilenc Kommentárból és azt mondta, hogy tanulmányozná a füzetet.
 • Közös nyílt levél 11 szervezettől az Eutelsat Communications üzletvezetőjéhez

  "2008. június 16-án a párizsi székhelyű Szatellit társaság az Eutelsat Communications illegálisan és hamis okokra hivatkozva megszakította a cenzúrázatlan TV adó, a New Tang Dynasty TV (NTDTV) adásának szatellit átvitelét Kínába a W5 nevű szatellitjén keresztül. A kínai kommunista rezsim már régóta szerette volna e TV adó adásának megszakítását. Mivel a célját közvetlenül nem tudta elérni, ezért a következő dolgot tette. Megtagadta a társasággal való üzletkötést, noha az Eutelsat szerződésben kötelezte magát, hogy az NTDTV adását sugározza, amíg az Eutelsat szerződése le nem jár."
 • Oroszország: Bemutatták a Fálun Gongot a Moszkvai Városi Fesztiválon

  Ezt a nyári ünnepet egy gyönyörű parkban, minden fajta kulturális bemutató és művészi előadás jellemezte. A Fálun Gong-gyakorlók demonstrálták az 5 Fálun Gong gyakorlatot, végrehajtották a tradicionális stílusú Kínai táncokat (Lótusz Virág és Legyező Tánc) és derék-dobokat használtak. A művészi előadás vonzott nagyon sok turistát és számos ember tanulta tőlük nagy érdeklődéssel a Fálun Gong gyakorlatait.