A Magyarországon élő kínai Fálun Dáfá – gyakorló immár hatodik éve nem kapott menekült státuszt

A Fővárosi Bíróság nem adott menekült státuszt Zhang Xiaoping-nek. A hölgynek nem kell elhagynia az országot, mivel a bíróság a visszaküldési tilalmat nem vitatta.

Zhang Xiaoping a tárgyalás után azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint a bíró nem hiszi el, hogy ez az üldözés a Fálun Dáfá – gyakorlók ellen valóban ilyen súlyos Kínában. A bírónő ugyanis többek közt arra hivatkozva utasította el Zhang asszony kérelmét, hogy az a személyes fenyegetettségét, mely visszatérése esetén állna fenn, nem tudta bebizonyítani. Az üldözés azonban, ahogy azt a kínai hölgy is elmondta nem személyes jellegű, hanem a hit üldözése. Nem egyes személyeket üldöznek, hanem a Fálun Dáfát, így tehát annak összes gyakorlóját.

Annak ellenére, hogy Zhang Xiaoping a tárgyaláson szóbeli és írásbeli bizonyítékokkal is alátámasztotta, hogy az üldözés egy emberiség elleni bűncselekmény, mely alapvető emberi jogokat sért, és hogy maga a Fálun Dáfá egy békés meditációs gyakorlat, mely az alapvető emberi értékeket, az Őszinteséget, a Jószívűséget és a Toleranciát támogatja, a bíróság mégis elutasította kérelmét. Az ügyre vonatkozó jogszabályok értelmezésében nem volt egységes a magyar és a nemzetközi gyakorlat. A bíróság nem vette figyelembe az Európai Uniós gyakorlatot és a nemzetközi tapasztalatokat, továbbá nem hallgatta meg a tanúként megidézett személyeket és az írásos bizonyítékok benyújtásáért Zhang asszonyt rosszhiszeműséggel vádolta, miszerint az az eljárás elhúzására irányuló kísérlet volna. Hivatkozott továbbá a bíróság arra is, hogy Zhang asszony 2000-ben sértetlenül járt Kínában, mikor haldokló édesanyját látogatta meg. Azt azonban már nem vette figyelembe a bírónő, hogy a Fálun Dáfá- gyakorló hölgy akkoriban még nem volt rajta a Kínai Kommunista Párt fekete listáján, mivel az üldözés ellen akkoriban még nem szerveztek Magyarországon tiltakozó akciókat. Nem értékelte továbbá a bíróság kellőképpen azt a tényt sem, hogy Zhang asszony útlevelét a Kínai Nagykövetség egészen egyszerűen elvette, mikor a hölgy megtagadta a Fálun Dáfá békés gyakorlatainak abbahagyását. A nagykövetségen ugyanis megfenyegették, miszerint, ha nem hagy fel a Fálun Dáfá-val, akkor az útleveléről mondjon le, és számoljon a „következményekkel”. Xiaopinget tehát arra kényszerítették, hogy mondjon le a hitéről, ennek megtagadásáért pedig elvették a személyazonosságát igazoló dokumentumát minden féle igazolás, hivatalos indoklás nélkül. Ez a cselekmény egyértelműen üldözésnek minősíthető, hiszen a Bevándorlási Hivatal-t képviselő hölgy véleményével ellentétben a jogszabály nem csak a testi bántalmazást, hanem a pszichikai kényszert is az üldözési cselekmények közé sorolja.

A menekült státusznál enyhébb jogokkal járó oltalmazotti státusz megadásának feltételeit külön eljárásban fogják újra vizsgálni, azonban Zhang Xiaoping kijelentette, hogy itt nem fog megállni, ha kell a Legfelsőbb Bírósághoz folyamodik, ill. a nemzetközi segítségkérés lehetőségében is gondolkodik, mivel egy ilyen brutális üldözés időszakában - mely egyértelműen sért minden alapvető emberi jogot - úgy gondolja, az, hogy megkapja-e a menekült státuszt nem csupán személyes, hanem elvi kérdés is, mely az egész ország üldözéssel szembeni megértését fejezi ki. Xiaoping fontosnak tartja, hogy minden magyar ember tudjon arról, hogy milyen szörnyű bűncselekményt követnek el hazájában azzal, hogy jó emberek tömegét brutálisan üldözik.

Kérjük a világ jóérzésű embereit, hogy álljanak mellénk, hogy ez az üldözés minél hamarabb véget érhessen!