A testi vágy ragaszkodásának eltávolítása

(Minghui.org) Véletlenül "A szenvedés és a testi vágy tengere egy másik dimenzióban nézve" című cikkbe botlottam a Minghui oldalán és az egyik bekezdéstől összeszorult a szívem, mert eszembe juttatta a saját élményeimet a testi vágy eltávolításával kapcsolatban, amely az elmúlt évek folyamán történt:


„Minden Dáfá tanítványnak, aki képes átkelni a tengeren, tisztának kell lennie. Akinek csak egy aprócska rejtett testi vágya vagy szentimentális vágya van, azt a tenger elborítaná, és maga alá temetné a csónakjával együtt, hogy soha ne reinkarnálódjon. A millió és milliárd évnyi várakozás, a Mester kegyes megváltásával együtt mind hiábavaló lenne.”


A Mester azt mondja:

„Ha korábban egy szerzetes vagy apáca ezen a területen megszegte a törvényt, nem tudta többé művelni magát. Ha egy halhatatlan tanítványt irányított a hegyekben, ha megtette (elkövette) ezt a hibát, egészen befejeződött vele. Ez éppenséggel egy nagyon komoly dolog.” (Fá-magyarázat Manhattanben)


A Mester szavai nehéz kalapácsként sújtottak le a lelkem mélyéig. Az évek során sokszor elolvastam ezt a bekezdést.


A testi vágy ragaszkodása felkeltette a figyelmemet

Egy olyan esemény hívta fel a figyelmem a testi vágy ragaszkodására, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt történt, amikor is a Dáfá népszerűsítésére tartott rendezvényünk néhány akadályba ütközött. A férjem azt mondta, hogy nem voltam megfelelő állapotban, és mondott még néhány bántó dolgot is, amik fájtak nekem. Felkaptam egy vizespalackot, hozzávágtam, és belerúgtam egy nagyot. Ő megőrizte a xinxing-jét és egyáltalán nem viszonozta.


Aznap éjjel álmomban kígyókat láttam mindenütt egy pavilonban. Megijedtem és felriadtam az álomból. Láttam, hogy a férjem görcsöl mellettem; a fogai összepréselődtek, és erősen izzadt. Gyorsan felsegítettem őt és kiegyenesítettem az egyik tenyerét. Én is őszinte gondolatokat küldtem. Megkértem, hogy ismételje velem a strófákat a Fából. Kezembe vettem a Mesterről készült képet, és arra kértem, hogy mentse meg őt.


Vallomást tettem a Mesternek, „Mester, napközben helytelenül cselekedtem. Nem kellett volna mérgesnek lennem. Nem kellett volna megdobnom a tanítványodat.” A Mester védelme alatt a férjem gyorsan visszanyerte az eszméletét.


Azon a napon megfogadtam, hogy meg fogok változni. Ez az eset mély tanulsággal szolgált számomra: a harag és a düh erősíti a vágyat. A Dáfá gyakorlók helytelen viselkedése veszélybe sodorja a gyakorlótársakat. Ezt a történetet a szívembe zártam.


A jellem művelése a mindennapok során

Később elolvastam egy gyakorlótársam tapasztalatmegosztását a testi vágytól való megszabadulásról. Ő a Mester Fáját kezdte el recitálni, valahányszor előjött egy erotikus gondolat:


„A testi vágy és a bujaság mind csak emberi ragaszkodás, és meg kell szabadulni mindannyiuktól.” (Zhuán Fálun, 6. előadás)


Sokszor elismételte a fenti mondatot, amíg az elméje le nem nyugodott, mint az álló víz. Ez a tapasztalat segített nekem.


Egy szigeten éltünk. A nyári hónapok alatt a lakosok és a turisták nyitott ruházatot viselnek. A parton információs anyagokat osztogattam, hogy beszéljek az embereknek a Fálun Dáfáról és az üldözésről. Az akkori művelési állapotomban nem tudtam figyelmen kívül hagyni a hiányos öltözetű embereket, ezért újra és újra elismételtem magamban a Mester által tanított Fát.


Amikor este hazaértem, egy darab papírra többször felírtam, hogy „A Fálun Dáfá jó”, és a Mester szavait ismételgettem magamban. Addig recitáltam, amíg a szívem és az elmém ki nem tisztult.


Egy gyakorlótársam sokszor emlékeztetett rá, hogy túlságosan erős a ragaszkodásom a szentimentalitáshoz. Ezért amikor megérintettek az érzelmek, akkor a Mester szavait ismételgettem a szívemből:


„Ha nem szakadsz el ezektől az érzelmektől, akkor nem tudod magad művelni. Miután megszabadultál ezektől az érzelmektől, senki sem tud majd befolyásolni többé. Egy hétköznapi ember szíve nem tud többé hatni rád. Helyébe lép viszont az Irgalmasság, valami még nemesebb.” (Zhuán Fálun, 4. előadás)


Egy évet töltöttem a szentimentalitáshoz és a testi vágyakhoz fűződő ragaszkodásaim eltávolításával. Annak érdekében, hogy elkerüljem, hogy a testi vágy démona kihasználjon miközben a fő tudatom aludt, nyitott szemmel bámultam a démont lefekvés előtt a helyreigazító strófát ismételgetve, és arra gondoltam, hogy haljon meg a démon. Egy Dáfá tanítvány teste nem olyan valami, aminek a kéjvágy démona zavarásokat tud okozni.


Később, álmomban láttam egy nagy pocsolyát tele nagy, rózsaszín halakkal, mindegyikük döglött volt. Proaktív módon közelítettem meg az érzelmeket. Az erotikus tényezők érintett rétege valóban meghalt.


Sok éven keresztül folyamatosan ismételgettem a Fá ezen szakaszait, és az őszinte gondolataim erősebbek lettek. Ez néhány apró dologban nyilvánult meg.


Amikor a sógoromhoz mentem, mindig megöleltük és megcsókoltuk egymást, ahogy az nyugaton szokás. Bár már sok éve éltem az országban, még mindig nem szoktam ehhez hozzá. Aznap memorizáltam és ismételgettem a Fát miközben úton voltam hozzájuk. Amikor megérkeztem a sógorom házába, ő gyorsan felpattant és széttárta a kezeit, hogy üdvözöljön engem. Gondolkodás nélkül küldtem egy gondolatot a szívem mélyéből, „Kérlek, ülj le, ne mozdulj meg!” Erre ő azonnal visszaült, és zavartan nézett, mint aki nem érti mi történt. Nem gondoltam volna, hogy az önkéntelen gondolatomnak ilyen gyakorlatias hatása lesz.


Valahányszor jó állapotot értem el a Fá recitálásával, a Mester mindig bátorított engem. Időnként azt álmodtam, hogy egy helikopteren ülök a Mesterrel. Láttam, hogy egy arany páncélt viselek, valamint egy lila és aranyszínű koronát. Egy aranyfényű csillagra lépve egy gonosz, fekete medvével harcoltam. Félelem nélkül lerúgtam őt onnan.


Ám amikor ebben az emberi világban műveljük magunkat, léteznek próbák és kísértések. A média munkámhoz gyakran kell böngésznem az interneten. Egyszer, amikor az NTDTV szórakoztató műsorát néztem, láttam egy interjút egy jóképű koreai színésszel, aki felkeltette az érdeklődésemet.


Megkerestem őt az interneten, de hamar rájöttem, hogy a testi vágy ragaszkodása vezérelt, és gyorsan befejeztem. Aznap éjjel azt álmodtam, hogy egy sárga pitont üldözök egy karddal a kezemben. Hirtelen felébredtem az álomból, és meg voltam döbbenve. Csak néhány pillanatig néztem a színészt, ám ami ebben a dimenzióban csak egy jelentéktelen buja viselkedés, az nagy dologként nyilvánul meg egy másik dimenzióban. Reszketett a szívem.


Amikor mozifilmet vagy TV show-t akarok nézni, emlékeztetem magam a Mester szavaira:

„A Dáfá tanítványok Isteni lények, akik azzal a kötelezettséggel jöttek a világra, hogy a Mesternek segítsenek minden lény megmentésében. Ők viselik a felelősséget a lenti élőlények megmentéséért.” (Fá tanítás a 2016-os New York-i Fá konferencián)


A Mester már isteni pozícióba helyezte a Dáfá tanítványokat. Nem hozhatom magam zavarba hétköznapi emberekkel. Időnként a testi vágy csábítása ellenállhatatlanná fokozódik, és a fejem megtelik egy adott filmsztárral kapcsolatos képekkel. Bámulom a sztárról szóló képeket, és közben azt gondolom magamban, hogy „Jól nézel ki. Ez egy áldás az előző életedből. Én örülök ennek, viszont te nem gyakorlod a Dáfát, és ez az áldás el fog múlni. A bőr alatt nem vagy más, mint hús és vér. A szépséged semmivel sem több ennél.”


Amikor a pozitív gondolatok megjelennek, a buja gondolatok gyorsan el lesznek nyomva. Miután egy ideig ezen a módon műveltem magam, úgy éreztem, hogy azok a filmsztárok nagyon távoliak, és közömbös vagyok irántuk, amikor a képeiket látom. Egyik nap eszembe jutott, amit a Mester mondott:


„De ha valaki egyszer lemondott az alkoholról, annak nem szabad újra innia.” (Zhuán Fálun, 7. előadás)


Megértettem, hogy ha egyszer feladunk egy ragaszkodást, akkor nem engedhetünk neki újra. Ez a Mester által elvárt parancsolat az összes érző lény biztonsága miatt van. Felelősek vagyunk a világegyetem tiszta elemeiért. Mivel megértettem ennek a „parancsolatnak” a jelentését, elvesztettem minden érdeklődésemet a mozi és a TV iránt. Nehéz volt számomra ilyen szinten eltávolítani ezt a ragaszkodást.


Tudom, hogy a Mester segített nekem eltávolítani azoknak az anyagoknak ezt a rétegét. Időnként bejelentkezek a Shen Yun oldalára és megnézem a táncosokat, amikor történeteket mesélnek a képzésükkel kapcsolatos tapasztalataikról és a nehézségeikről. Sokszor inspirálnak engem a művelési tapasztalataik.


A Fá ereje felszámolja a testi vágy megmaradt rétegét

Mindig szívemből hittem abban, hogy gyakorlóként ha kinyitom a Dáfá könyveket, akkor Buddhák, Taok és Istenségek különböző rétegeivel találkozom. Tiszta szívvel kell szembenéznem velük, a Mester végtelen könyörületességének adózva. Annak ellenére, hogy nem látom tisztán az égi szememmel, ezt így gondolom.


Tudatosan távolítottam el a testi vágyat, ám a buja gondolatok időről-időre továbbra is újra visszatükröződtek az elmémben. Össze voltam zavarodva. Idén februárban a Fá tanulás közben egyszer csak megláttam a fényt, amikor a következő bekezdést olvastam:


„Korábban azt mondtam nektek, hogy minden írásjel rétegről rétegre Buddhák, Taók, és Istenségek. Ezt a kijelentést ti nem tudjátok megérteni, mert a Mester mindent belecsomagolt a Fá-ba. Emberi gondolatokkal most ezt a kijelentést sem tudjátok megérteni. Ti mindent megkaphattok.” (Fá-magyarázat a 2009-es New York-i nemzetközi Fá-konferencián, Kérdések és válaszok)


Olvasom a Dáfá könyveket, és a szavak mögött Buddhák, Taok és Istenségek vannak. Az Őszinteség, Jószívűség, Tolerancia, amiket gyakran ismételgetek, létrehozták a világegyetemet. Meditálok, és a testem a jövőben egy kis világegyetemet fog képezni, amely több ezernyi dolgot hordoz magában, melyeket a Mestertől kaptam. Ez a test létre fogja hozni a halhatatlan gyermeket, a kisdedeket és még sok más élőlényt. Nahát, milyen szentséges ez a test!


Akkor egy lökéshullám suhant át a testemen, a fejemtől a lábujjakig. A szívem mélyéből megértettem, hogy nem vagyok többé egy hétköznapi ember. Ez a test nem a személyes tulajdonomat képezi, hanem a mennyei királyságom minden lényéé. A könyörületes Mester ezt mind a tanítványai számára fejlesztette ki, és az összes lény biztonságáért.


A Dáfá ereje kiirtotta a testi vágy ragaszkodásának maradék rétegét. A felszámolás sebessége döbbenetes volt számomra. Azóta szívesen végzem az egyórás álló meditációs gyakorlatot majdnem minden nap, lazítás nélkül.


Tanulság

A testi vágy irigységet, versenyszellemet és neheztelést idéz elő. Ugyanakkor az irigység erősíti a testi vágyat, a mohóságot, és a neheztelést. Ezek a ragaszkodások olyanok, mint egy csapat, időnként együtt jelennek meg, néha pedig magukban.


Ez nagyon zavaró. Talán azt gondolod, hogy már eltávolítottad őket, ám az irigység, a neheztelés, a mohóság és a harag mentén újra felmerülhetnek a buja gondolatok. Tehát a buja gondolatok kiirtásának kulcsa az elme napi szintű művelése, el kell kapni minden egyes apró gondolatot. Ha egy ideig kitartasz, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az elme művelése egy ragaszkodás eltávolítására ugyanolyan rendkívüli dolog, mint két legyet ütni egy csapásra, vagy akár négy legyet is üthetsz egy csapásra.


Forrás: My Journey to Remove the Attachment of Lust