Nincs olyan, hogy véletlen. Minden okkal történik!

Egyetemi tanár vagyok Kínában, és 1997 óta gyakorolom a Fálun Gongot (más néven Fálun Dáfát).

 

Visszaemlékezés az üldöztetésre

A Kínai Kommunista Párt (KKP) 1999-ben kezdte meg az üldözést a Fálun Gong és annak gyakorlói ellen. Új gyakorlóként dilemmába kerültem. A gyakorlás új életszemléletet adott, de még mindig tagja voltam a KKP-nak. Úgy éreztem választanom kell a Fálun Gong és karrierem között.

 

Egy hónap borzasztó nyomás gyakorlás után a munkáltatóm és a kormányzati tisztviselők részéről, szóbeli belegyezésem adtam, hogy befejezem a Fálun Gong gyakorlását. Azonban titokban továbbra is gyakoroltam otthon.

 

A külső nyomás enyhült, de a szívem nehéz volt. Miután Li Hongzhi Mester, a Fálun Gong alapítója megváltoztatta az életem, én hátat fordítottam ennek a művelési gyakorlatnak. Amikor a Fálun Gongot helytelenül rágalmazták, még csak néhány pozitív szót se dörmögtem. Annyira szégyelltem magam, hogy nem tudtam Li Mester portréjával szembenézni.

 

A Mester azt mondja:

„A művelésben nyíltan és őszintén a nagy dolgokra ügyelve kell művelődni.” (Zhuán Fálun, 4. Előadás)

 

Szerettem volna felszólalni a Fálun Gong és a Mester érdekében, de nem volt meg a bátorságom hozzá, amíg el nem olvastam a Mester két, „Az értő szív” és „A beteljesülés felé” című írását.

 

Akkor úgy döntöttem újra pozicionálom magam. írtam egy terjedelmes levelet a helyi 610-es irodának. A levélben a saját tapasztalataimat felhasználva magyaráztam el a Fálun Gong előnyeit, és kifejtettem, hogy az üldözés alkotmányellenes és valójában illegális. Végezetül leírtam, hogy nem lehet eltántorítani a Fálun Gong gyakorlásától.

 

Néhány nappal később a 610-es iroda vezetője beviharzott az irodámba:

- Azt mondod inkább vagy Fálun Gong gyakorló, mint KKP tag. Azt állítod, hogy Fálun Gong gyakorlónak lenni feljebb való, mint párttagnak lenni?

- Természetesen! - válaszoltam. - Mindenki tudja, hogy a KKP korrupt, a Fálun Gong gyakorlók pedig becsületesek és tisztességesek!

- Te Kommunista Párt ellenes vagy! - Üvöltötte, és az öklével az asztalra csapott.

 

Kihúztam magam, mint valaki, aki fel mert szólalni a Fálun Gong igazságáért. A nevemet nyilvánosságra hozták a kerületben. Kizártak a KKP-ból, és idő előtt nyugdíjba kellett vonulnom. Úgy éreztem, mintha nagy terhet vettek volna le a vállaimról. Boldog voltam, hogy büszkén Fálun Gong gyakorlónak nevezhetem magam.

 

A nem várt támogatás

Három évvel később letartóztattak és feldúlták az otthonomat. Higgadt maradtam és csendben a Mester versét szavaltam:

Nagy megvilágosodott lények nem félnek a nehézségektől

Akaratuk gyémánt kemény

Élet vagy halál, nincs ragaszkodásuk

Egyenes és türelmes a Fa-helyreigazítás útján

(„Helyes gondolat, helyes cselekedet” Hong Yin II)

 

Amikor a rendőrségen voltam, egy tiszt azt mondta nekem:

- Egykor megbecsült tanár voltál, most egy rab.

 

Az emberi szívem rögtön felkavarodott – dühbe gurultam, haraggal teltem el, szomorúsággal és félelemmel. Mégis kontroll alatt tartottam az érzelmeimet, csináltam a gyakorlatokat és őszinte gondolatokat küldtem. Mialatt lótusz ülésben meditáltam aznap éjjel, hirtelen öt szó jelent meg előttem ezüstszínben: „(Az) őszinteség, jószívűség, tolerancia veled van.”

 

Ez volt az első alkalom, hogy láttam valamit az égi szememmel. A Mester bátorított engem – a Mester és a Fá velem van, mitől félnék? A hála könnyével telt meg a szemem.

 

Elkezdtem magamban keresni. Lazítottam a Fá tanulásban, bőven voltak még ragaszkodásaim, beleértve a versenyszellemet, a haragot, a félelmet, az önteltséget, a hivalkodást és a kényelemhez való ragaszkodást. Megvolt az a nézetem is, hogy végül le leszek tartóztatva. Ezeket a gondolatokat el kellene távolítani a Fá tanuláson keresztül, illetve őszinte gondolatok küldésével. A régi erők kihasználtak engem és zavarásokat okoztak.

 

A Mester arra biztatott, hogy tekintsem a Fát Mesternek, művelésen keresztül távolítsam el a félelmet, maradjak szilárd a hitemben. Nem kiabáltam, amikor kínoztak a fogolytáborban, vagy az agymosó központban. Könyörületességet éreztem mindenki iránt magam körül, beleértve a rendőrséget is.

 

Végül éhségsztrájkba kezdtem, és egy év múlva kiengedtek.

 

Méltóságos küzdelem az üldözés ellen

Hamarosan rájöttem, hogy végig kiálltam a Fálun Gongért, mivel az emberek az egyetemen mindig rám gondoltak, amikor a Fálun Gong említésre került.

 

A Mester azt mondja:

„A léted, létezésed már rendelkezik a hatással, hogy élőlényeket mentsen meg.” (Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián New Yorkban 2004)

 

Mindent figyelme bevéve, ami az elmúlt évek során az életemben történt, három dolgot érdemes megemlíteni.

 

Az első egy munkahelyi megbeszélésen történt, a Kínai Központi Televízióban (CCTV) közvetített gyilkossági esettel kapcsolatban. A hálózat a Fálun Gongot hibáztatta az eset miatt. Egy idős professzor azt mondta: „Megölni egy családtagot? Az illetőnek mentális problémája van? A Fálun Gong könyörületességet gyakorol, ők nem ölnének. Nézzetek a kollégánkra [mutatott rám]. Őrültnek néz ki?”

 

Azóta senki sem rágalmazza a Fálun Gongot az egyetemi megbeszéléseinken.

 

A második eset 2001-ben történt. Miután a CCTV hamis hírt tett közzé a Tiananmen téren történt önégetéses incidensről, a KKP megkérte az egyetemi kar tagjait és diákjait, hogy írjanak alá egy petíciót a Fálun Gong ellen.

 

Végig látogattam az összes szak irodáját az egyetemen, hogy elmeséljem nekik, hogy az önégetés meg volt rendezve, és arra bátorítottam az irodák vezetőit, hogy ne gyakoroljanak nyomást a kar személyzetére és diákjaira, hogy aláírják a petíciót. Ennek eredményeképpen, sokan döntöttek jól, és nem írták alá.

 

A harmadik eset azután történt, hogy elküldtem a levelemet a 610-es irodának. Az egyetemi KKP iroda titkára szervezett egy találkozót velem. Elmagyaráztam neki, hogy mi a Fálun Gong, és hogy a gyakorlók üldözése nem helyénvaló. Később ő segített nekem kiszabadulni a fogolytáborból.

 

A művelési környezetem megóvása

A letartóztatásom nagy hír volt az egyetemen. A családomban is mindenkit sokkolt. Úgy éreztem, hogy a művelési környezetem megsemmisült, és keményen küzdenem kellett miután hazatértem.

 

Tudtam, hogy nem csináltam semmi rosszat, de nem voltam képes szembe nézni a külvilággal. Megbecsült egyetemi professzorként szégyelltem magam az üldözésért, amit elszenvedtem.

 

A Mester azt mondja:

„Lehet, hogy a jövőben éppen olyan valaki előtt fognak felpofozni, aki előtt a legkevésbé szeretnél szégyenbe kerülni, és ez megszégyenít, hogy ezzel lássuk, hogyan kezeled [a helyzetet], és hogy el tudod-e viselni.” (Zhuán Fálun 9. Előadás)

 

Rájöttem, hogy a hírnevem elvesztésétől való félelem tart vissza, és ezt el kell távolítanom. Minden gyakorlónak küldetése, hogy megismertesse az embereket a Fálun Gong jóságával, ezért azt mondtam magamnak, hogy méltósággal kell élnem.

 

Az első alkalommal, amikor kiléptem az épületből, néhány szomszéd meglátott és gyorsan tovább sietett. Figyelmen kívül hagytam őket, és gyorsan lépkedtem. Egyszer csak valaki megfogott hátulról. Megfordultam, és az egyetemi KKP iroda titkára volt az. Szívélyesen megrázta a kezem és nagyon figyelmes volt velem, mint egy régi baráttal. Hamarosan több ember is eljött találkozni velem.

 

Egy idős professzor megfogta a kezem, és azt mondta:

- Büszkén fel kell emelned a fejed. Mi mind tudjuk, hogy jó ember vagy. Mi a baj a Fálun Gonggal? Vallásszabadság van – a KKP esztelenül viselkedik!

 

Egy másik kolléga az idegen nyelvi szakról így vigasztalt engem:

- Nem számít mi történt, te mindig a legtiszteletreméltóbb tanár leszel a szívemben!

 

A szívmelengető fogadtatásra könnybe lábadt a szemem. A művelési környezetem hamarosan visszaállt a régi állapotába. Megtapasztaltam, ahogy a Mester tanította:

„Ha a tanítványok helyes gondolata elegendő, A Mesternek megvan az ereje, hogy visszavezesse a mennybe.” (Fa-magyarázat a 20. évfordulóra)

 

A családom és a rokonaim nagyon sok nehézséget viseltek el miattam. Beszéltem velük, és elmagyaráztam nekik az igazságot az üldözés hátterével kapcsolatban. Hamarosan megértették, hogy a KKP okozta minden szerencsétlenségünket. Támogatóan álltak hozzá a művelésemhez és kiléptek a KKP-ból is.

 

Szerepet vállalni az üldözés leleplezésében

A fogolytáborban eltöltött idő során számos őrnek meséltem a Fálun Gongról. Egyik nap egy őr arrébb kísért egy sarokba, és elővett a kabátja alól egy Zhuán Fálun könyvet, és megkérdezte: 

- Miért van az, hogy egy szót sem értek ebből a könyvből?

- A Fálun Gong a jó embereknek segít elérni a megvilágosodást. Te Fálun Dáfá gyakorlókat bántasz, ennek következtében túl sok karmát gyűjtöttél össze. Így a Fá nem fog előtted megmutatkozni!” - válaszoltam neki.

 

Rémült hangon megkérdezte:

- Mit tegyek?

 

Elmagyaráztam neki, hogy miért kell megváltoznia és jobb emberré válnia.

 

Az évek során sok rendőrtiszt látogatott meg az otthonomban. Öt évvel ezelőtt egy csoport tiszt állított be, hogy leellenőrizzenek. Miután bemutatkoztak, megkérdezték tőlem mit gondolok. Beszámoltam róla, hogyan kezdtem el a Fálun Gongot gyakorolni, és a KKP hogyan terjesztett álhíreket, hogy ellenérzést szítson a nyilvánosságban a gyakorlókkal szemben.

 

A gyakorlók kínzásáról és meggyilkolásáról is beszéltem nekik, és hogy mennyien tettek bűnügyi feljelentést a Legfelsőbb Népbíróságon és ügyészségen Csiáng Cö-min, a KKP korábbi vezetője ellen, aki elindította az üldözést. A végén a csoport vezetője felállt és azt mondta: „Jó! Tetszett a lecke, amit adtál nekünk!”

 

Egy tengerentúli barát, 2014-ben meglátogatott. Kilépett a KKP-ből és a kapcsolódó szervezeteiből, miután megismerte a tényeket az üldözésről és bevallotta, „Igazából azért jöttem Kínába, hogy meghallgassam, amiről beszélsz!”

 

2015-ben bűnügyi feljelentést nyújtottam be Csiáng ellen. A valódi nevemet használtam, és hamarosan elkezdett a rendőrség zaklatni. Abban az időben hallottam, hogy néhány helyi gyakorlót letartóztattak, mert feljelentést tettek. Ezután úgy döntöttem nyílt levelet írok a helyi kormányzatnak.

 

Hogy felfedjem a helyi 610-es iroda és a bíróság tetteit, 16 évnyi értékes cikket fésültem át a Fálun Gong gyakorlók üldözésével kapcsolatban a Minghui weboldalon.

 

Rendszereztem a gyakorlók által megadott statisztikai adatokat, akik az üldözés következtében meghaltak, őrizetbe kerültek, börtönre lettek ítélve, vagy kényszer munkatáborba lettek küldve, stb. Összegyűjtöttem azoknak a neveit, akik részt vettek a bebörtönzött gyakorlókon elkövetett szervrablásokban. Beleraktam ezeket az információkat a levélbe, és aláírtam a saját valódi nevemet használva.

 

Nem sokkal azután, hogy a levél el lett küldve, behívattak a konferencia terembe és utasítottak, hogy fejezzem be az ilyen jellegű levelek küldését. Megragadtam ezt az alkalmat, hogy elmondjam az ott jelenlévőknek a levelemmel kapcsolatos részleteket és elengedtek.

 

A Mester az mondja:

„A régi erők nem mernek az igazság tisztázása és minden lény megmentése ellen lenni. Fontos, hogy a munkánál a szív ne hagyjon hátra hiányosságokat, amiket ki tudnának használni.” (Fá-magyarázat 2002-ben a Fá-konferencián Bostonban)

 

Virágzó Udumbara virágok

Az Udumbara virágok, melyekről azt mondják, 3000 évente csak egyszer virágoznak, hogy hirdessék az embereket megmentő, szent Törvény Kerék Király visszatérését, 2007. október 18-án megjelentek a lakásomban. Nyolc volt belőlük egy almán! Az izgatottságom túl volt minden szón.

 

Bevittem az almát az egyetemi újságunk szerkesztőségébe, és elmagyaráztam az Udumbara virágok jelentőségét. A főszerkesztő ismerte a Fálun Gongot, és már kilépett a KKP-ből. Arra kértem, hogy állítsa ki az almát az irodájában, hogy még több ember láthassa a virágokat. Az alma és a virágok több mint két hónapig voltak kiállítva.

 

Tizennégy Udumbara virág nyílt a fiam házának liftjében is 2008 augusztusában. Arra gondoltam megkérem a médiát, hogy készítsenek riportot a virágokról, de aggodalmaim támadtak. A valódi nevemet kellett volna használnom, amikor megkeresem a hírügynökséget, és az Udumbara virágokról szóló hírek szintén „érzékeny témának” számítanak.

 

Néhány gondolatot követően legyőztem a félelmemet, és visszaemlékeztem a Mester tanítására:

„leginkább a folyamatra fektetem a hangsúlyt” (Fá-magyarázat a Fá-konferencián a New York-i Metropolitanben).

 

Azt mondtam magamnak: azt kell tennem, ami helyes, el kell távolítanom a félelmet, és nem szabad ragaszkodnom az eredményhez.

 

Ellátogattam az hírügynökséghez és a tartományi tévé állomásra is.

 

Két nappal később egy pár tévé riporter érkezett. Aznap délután, egy két perces riportot adtak le a „City hotline show” műsorban az Udumbara virágokról, amit sok család néz ebédidőben. Képeket mutattak az Udumbara virágról, és a virágzásuk mögött rejlő jelentést is bemutatták.

 

Nagyon örültem ennek a végkifejletnek, és megértettem, nincs olyan, hogy véletlen. Minden okkal történik!

 

Forrás: Remaining a Faithful Falun Gong Practitioner