A Majomkirály – Szun Vu-kung

A Majomkirály (Annie Wu, ET)

A Majom évének eljövetelével óhatatlanul is beszélnünk kell Szun Vu-kungról, a Majomkirályról, akit Kínában és külföldön egyaránt híres és misztikus személyiségként jegyeznek.


Majomkirály a „Nyugati Utazás” című könyv főszereplője, amely egy a négy kínai remekmű közül, amit a Ming-dinasztia (1368-1644) alatt adtak ki. Xuan Zang, akit Tang szerzetesként is ismernek, valamint tanítványainak az utazásáról szóló történeteket meséli el a mai India területére, hogy megszerezzék a szentséges buddhista írásokat.


Az utazásuk során egy sor próbával és nehézséggel találkoznak, összesen nyolcvaneggyel. Erőt és megtévesztést használó számtalan démonnal és gonosz szellemmel, akik különböző módokon próbálják megállítani őket. Ám végül a jámbor zarándokok diadalmaskodnak, és visszatérnek Kínába a szentírásokkal.


A szerzetes tanítványai Szun Vu-kung, aki Majomkirályként is ismert, Zhu Wuneng, akit gyakran Disznónak hívnak, Sha Wujing, a Homoki Barát és a Fehér-Sárkány ló. Ők négyen halhatatlanok, az emberi világba lettek száműzve olyan bűnök miatt, amit a Mennyországban követtek el. A kegyes istennő, Guanyin adott nekik egy utolsó esélyt, hogy vezekeljenek a bűneikért és visszatérjenek a mennyei világukba – terjeszteniük kell a buddhizmust és megvédeni Tang szerzetest a zarándoklata alatt.


A Majomkirálynál természetfeletti képességek fejlődnek ki a taoista mester gyámsága alatt. Mikor dühös volt, nagy erőkkel és rosszindulattal telve káoszt teremtett a Mennyországban és lent.

Tang szerzetes és a tanítványainak a szentírások elhozataláért tett utazása (Kiyoka Chu, ET)

A Mennyország Jáde császára megpróbálja megbékíteni azzal, hogy a „Mennyország nagy bölcse” nevet adja a Majomkirálynak. Azonban, amikor a majom megtudja, hogy a címe alacsony státuszú, a mennyei palotában egy még nagyobb pusztítással bosszulja meg.


A vétkeiért a Majomkirályt leigázták és beszorították egy hegy alá ötszáz évre, míg nem egy nap Tang szerzetes elhaladt a raboskodásának színhelye előtt. Tang szerzetes a Vu-kung nevet adta neki, amely „Megvilágosodni ürességgel” jelentéssel bír.

A Majomkirály (Kiyoka Chu, ET)

A Majomkirály egy szempillantás alatt felbecsülhetetlennek bizonyul a szerzetes számára. Nem tévesztik meg a démonok álruhái, a szépség vagy gazdagság kísértése. Éles elméje védelmet nyújt Tang szerzetesnek a számtalan veszedelemtől.


Egyik nap Tang szerzetes és a tanítványai bementek a misztikus Fehér Tigris-középhegységbe, ahol a Csontváz démonok élnek. Hogy feltartóztassa a csapatot, a démon emberi formát ölt, átalakítja magát egy fiatal lánnyá. A Majomkirály átlát a cselen és megöli a hamis „lány”-t. A démon lelke csüggedve otthagyja a holttestet.


Tang szerzetes elborzad a Majomkirály látszólagos indokolatlan erőszakától. Mielőtt a majom magyarázkodhatna, a Csontváz démon újra próbálkozik, ezúttal a lány anyjának adva ki magát. A Majomkirály újra megöli a démont. Most a szelíd szerzetes már magán kívül van.


A démon hirtelen átalakult a lány apjává. Ezúttal a Majomkirály teljesen megsemmisíti a démont. Tang szerzetes a jelenéstől megtévesztve elutasítja a Majomkirály hűségét és kitiltja a zarándoklatból.


Annak ellenére, hogy sokszor megsértette a mestere a Majomkirályt, hűséges maradt Tang szerzeteshez és teljes szívével megvédi az utazás teljes ideje alatt. Miután elutasította, azután is megmenti a szerzetest az elkövetkező veszélyektől.


A nyolcvanegyedik nehézség és megpróbáltatás leküzdése után a csoport végül a szentírásokkal visszatér Kínába. Jutalomként a nagyszerű eredményéért, a Majomkirály megkapja a „Buddha győztes a küzdelemben” címet.


Ennek a történetnek erős gyökerei vannak a kínai kultúrában és filozófiában. Rendkívül nagy hatással volt a kínai irodalomtörténetben az anyanyelvi alkotások fejlődésére. A halhatatlanok panteonja, Buddha és Tao fontos része a hagyományos kínai kultúrának.


Boldog Majom Évét Kívánunk!