A hűséges és becsületes kalligráfia író: Yan Zhenqing

 
A hűséges és becsületes kalligráfia író: Yan Zhenqing (Yeuan Fang)

Yan Zhenqing (Kr. u. 709~785) a Tang-dinasztia élenjáró kínai kalligráfia írója, és hűséges kormányzó volt. Becsületességéről, erős igazságérzetéről és a császári udvarhoz való hűségéről ismerték. Sokan tisztelték, amiért nem szívlelte a hízelgőket, és bátran kimondta az igazságot.


Mikor Yan a hetvenes éveiben járt, azt a parancsot kapta, hogy a császár követeként tárgyaljon a tábornokkal, aki egy hatalmas lázadó sereget vezetett, amely elfoglalta az északi részt. Yan tisztában volt a veszéllyel, mégis úgy döntött, hogy egymaga látogatja meg az ellenséget.


A lázadók tábornoka tudta, hogy Yan Zhenqing egyedül érkezett, ezért elrendezte, hogy egy csapat harcos várakozzon a folyosón. Nem sokkal azután, ahogy Yan megpróbálta megtartani a beszédét, berohantak a terembe fegyverekkel, kiabálva és azzal fenyegetőzve, hogy megölik. Azonban Yan Zhenqing nem ijedt meg, és nyugodtan folytatta a beszédét.


A lázadók tábornoka nagyra tartotta Yan bátorságát, képességeit és személyiségét, és megparancsolta a harcosainak, hogy vonuljanak vissza és később elkísérte egy ideiglenes szálláshelyre, de megfigyelés alatt tartotta.


Aztán a tábornok néhány követet küldött Yanhoz, miniszterelnöki tisztséget ígért neki, ha Yan hajlandó szolgálni őt. Yan megvetette az ajánlatát, és elmondta, hogy nem működik együtt a lázadókkal.


A lázadó tábornok akkor megparancsolta, hogy zárják be Yant, és fenyegessék meg azzal, hogy élve eltemetik, azonban egyik trükk sem működött. Végül Yant hetvenhat éves korában a lázadók ölték meg.


A kormánynál lévő pályafutása során Yan jó és rossz dolgokat is megtapasztalt. Az élete során sok évet töltött a harcmezőkön és a császári udvarban. A hűségéről és hősiességéről szerzett hírneve még hangsúlyosabbá vált, mint a kalligráfia mestereként szerzett ismertsége. Valójában úgy tekintettek rá, mint az egyetlen kalligráfia íróra, aki egyenértékű Wang Yizhivel, a kalligráfia bölcsével.


Yan kalligráfiájának stílusára gyakran úgy tekintettek, mint a nyugodt és állhatatos személyiségének megnyilvánulására. A korai Tang-dinasztiában kalligráfia jellemzői a finom, gyengéd és vékony keret volt, Yan mégis megteremtette a nagy és csodálatos szerkezet, szögleges forma és szerény elrendezés új stílusát, amely egyezik egy katonai tábornokkal. Az ecsetvonások vastagok és egyenesek, és sok jól ismert domborműves sírkövön megtalálható, amelyek fennmaradtak.


Yan kalligráfiája megmutatja a belső erejét és művészi stílusát, tele van szépséggel és nagyra becsülték Kína történelme során.