Ősi kínai történetek a vágy kivédésére (5/5. rész)

(A negyedik rész folytatása)


15. Di Renjie
Di Renjie, Taiyuan szülötte, a Tang-dinasztia egyik miniszterelnöke. Fiatalemberként magas és jóképű volt.


Ahhoz, hogy letegye a császári vizsgáját, a fővárosba kellett utaznia, és útközben egy fogadóban szállt meg. Azon az éjjelen, miközben egy könyvet olvasott, a fogadós menye, a gyönyörű fiatal özvegy benyitott a szobájába.


Az asszony az első pillanattól kezdve vonzódott Dihez. Képtelen volt ellenőrzése alatt tartani a vágyát, ezért bement Di szobájába, hogy tetszelegjen neki. Azt mondta, hogy kölcsön akarja kérni a lámpáját, hogy világítson magának.


Di tisztában volt a valódi indítékkal, és udvariasan azt mondta: „Egy olyan vonzó asszonyt látva, mint maga, egy öreg szerzetes szavai jutnak az eszembe.” „Mit mondott?” – kérdezte az asszony.


Di Renjie így felelt: „A mostani, fővárosba való utazásom előtt megálltam egy buddhista templomnál, hogy felkészüljek a vizsgára. Egy idősebb szerzetes ellátott néhány tanáccsal. Azt mondta: ’Rád nézve – el kell mondanom, hogy magasra vezet az utad. De nem szabad engednek a bujaságnak és a vágynak, mert tönkreteheti a jövődet.’ És én teljes szívemmel követtem a szavait.”


Így folytatta: „Özvegyként a néhai férjed családjánál maradtál, ami egy tiszteletre méltó dolog. Kérlek, ne cselekedj hirtelen elhatározásból, és ne tedd tönkre a neved. Emlékezz, hogy neked a férjed idősebb rokonaira kell vigyáznod és a kicsi fiadra. Az ősi időkben azokat az asszonyokat dicsérték, akik vigyáztak az erkölcsi tisztaságukra.“


Az asszony könnyekben tört ki, és lehajtotta a fejét: „Nagyon szépen köszönöm az őszinteségedet” – mondta. „Emlékezni fogok a mai beszélgetésünkre, és örökre visszafogom a viselkedésem.” Az asszony elhagyta a szobát, miután ismételten köszönetet mondott Dinek.


Egy vers Di Renjie tiszteletére:
A fiatalembereknek óvatosnak kell lenni a vággyal.
Ne tedd tönkre a jövődet.
Di Renjie a példakép, aki jó tanácsot adott egy asszonynak:
„Tartsd meg a becsületed, saját és mások javára”
A hagyomány nem vész el.


16. A Song-dinasztia Ren császára
Zhao Zhen (aki Ren császár néven is ismert) volt, a Song-dinasztia negyedik uralkodója. 42 évig uralkodott, hosszabb ideig, mint bármelyik más Song-dinasztiabeli uralkodó.


Ren császárt a kedvességéről és alázatáról ismerték. Egyik nap Wang Su hivatalnok nem habozott előterjeszteni egy ellenvetést. Azt javasolta, hogy a császárnak tartózkodnia kellene az asszonyokkal való szexuális kapcsolatoktól.


Ren császár ezt mondta: „Az utóbbi időben Wang Deyong valóban bemutatott engem néhány szépségnek. Ezek a nők a császári rezidenciában tartózkodnak. Igazán kedvelem őket. Megengednéd nekem, hogy megtartsam őket?”


Wang Su így válaszolt: „A tanácsom ma pontosan erről a témáról szól. Igazán félek, hogy Felséged vonzódhat ezekhez a nőkhöz.”


Ren császár tudta, hogy a tanács mire mutat rá, így vonakodva elrendelte egy eunuchnak: „Adj egy kis pénzt minden nőnek, akiket Wang Deyong hozott a palotába, és küldd őket haza.”


A császár könnyezett. Wang Su azt mondta: „Most, hogy Felséged megfogadta a tanácsomat, nem szükséges sietni.”


Ren császár ezt válaszolta: „Habár én vagyok a császár, nem vagyok képes ellenállni az emberi érzelmeknek. Ha továbbra is itt maradnak, érzelmileg megérintenek, és nem leszek képes elküldeni őket.”


Egy vers Ren császár tiszteletére:
Egy jó ember könyörületes és elvei vannak.
Egy jó ember elviseli a nehézségeket.
Ren császár visszatartotta a vágyát és példát mutat másoknak.
Béke és jólét következett, elnyerve a császár egy tartós örökséget.


17. Sime Guang
Sima Guang történész és író volt az Északi Song-dinasztiában, négy császárt szolgált. Feddhetetlenséggel bíró igazi úriember volt. Példakép volt az alázatossága és munkamorálja miatt.


Amikor a felesége, Zhang asszony nem került áldott állapotba több mint tíz év házasság után sem, aggódni kezdett.


Sima Guang vigasztalta, mondván: „Vannak vagy nincsenek gyermekeink, ez a mi előre elrendelt sorsunk, és nem olyasvalami, amelyen tudunk változtatni. Más gyermekek fel fognak nőni, és a társadalom oszlopos tagjává válnak.“


Zhang asszony azt javasolta, hogy Sima Guang vegyen egy ágyast, de Sima Guang nem értett vele egyet.


Egyik nap Zhang asszony talált egy fiatal lányt, és úgy tartotta, hogy jó jelölt lenne belőle Sima Guang ágyasának. A lányt Sima Guang dolgozószobájába vitte, amikor a férje el volt merülve a munkájában, és így nem vette észre őt.


A fiatal lány felvett egy könyvet, és megkérdezte: „Méltóságos úr, miféle könyv ez?”


Sima Guang ránézett a könyvre, és azt válaszolta: „Ez a ’Shang könyv’. És folytatta a munkát, teljesen figyelmen kívül hagyva a lányt. Egy idő után a lány csendben távozott.


Zhang asszony nem adta fel. Mielőtt elutazott volna a városból, egy másik lányt talált és megkérte, hogy este látogassa meg Sima Guangot. Mikor a lány éjjel megjelent a dolgozószobában, hogy teát szolgáljon fel Sima Guangnak, Sima Guang azt mondta: „A ház asszonya nincs itthon. Miért van itt? Kérem, most rögtön távozzon.”


Egy vers Sima Guang tiszteletére:
A három szent a Konfuciusz iskolában az őszinteségéről volt ismert.
Alázatosak voltak egész életükben,
Követték a helyes alapelveket és magatartásokat,
Megelégedtek az előre elrendelt sorsukkal, keményen dolgoztak és visszafogták a vágyukat.


Angol változat: Ancient Chinese Stories on Guarding Against Lust (Part 5 of 5)