A mai Kína és Orwell „1984“ c. műve

George Orwell 1948-ban írta világhíres „1984“ c. művét, amiben egy totalitárius társadalmat mutat be az olvasónak. Ez a társadalom teljeskörű megfigyeléssel működik, mégpedig a „Nagy Testvér“ (= Big Brother) és a „Párt“ bevezetésével. A kormány ellenőrizni akarja az emberek gondolatait, és mindenféle individualista magot elnyom, az önálló gondolkodást pedig „gondolatbűn“-nek titulálja.

De hogyan viszik véghez ezt az ellenőrzést? Néhány idézet a könyvből:

„... fájdalomhullám öntötte el a testét. ... teste azonban egészen kicsavarodott a formájából, izületei lassan elszakadtak. Jóllehet a kíntól a veríték is kiütközött a homlokán, a legrosszabb az attól való félelem volt, hogy eltörik a hátgerince. Összeszorította a fogát, s az orrán keresztül lélegzett nagy nehezen, megpróbálva hallgatni, ameddig csak lehetséges. ...“

„- Ez negyven volt - mondta O'Brien. - Láthatod, hogy a számok ezen a számlapon százig emelkednek. Leszel szíves nem elfelejteni beszélgetésünk folyamán, hogy hatalmamban áll fájdalmat okozni neked, amikor s amilyen mértékben csak akarom.“

„O'Brien felemelte a balkezét, befelé fordított tenyérrel, s hüvelykujját behajtva, négy ujját kinyújtotta.
Hány ujjamat mutatom, Winston?
- Négyet.
- S ha a Párt azt mondja, hogy ez nem négy, hanem öt akkor hányat?
- Négyet.
Szava fájdalmas zihálásba fulladt. A számlap mutatója ötvenötre ugrott. Winston egész testét kiverte a veríték. Tüdejében elakadt a levegő, s aztán mély sóhajokban tört ki ismét; még fogait összeszorítva sem tudta visszatartani. O'Brien négy ujját még mindig kinyújtva figyelte. Engedett a billentyűn. Ezúttal a fájdalom csak egy kissé enyhült.
- Hány ujj ez, Winston?
- Négy.
A mutató hatvanra ugrott.“

Hasonlóságok a mai Kínával

Ez szívbemarkolóan hasonlít arra, ahogyan a Kínai Kommunista Párt (KKP) az agymosás módszerével üldözi a Fálun Gong-gyakorlókat.

A párt kínzással hajtja végre az agymosást, hogy ezzel az Őszinteség, Jóság és Tolerancia elvekben való hit feladására kényszerítse a gyakorlókat, egyidejűleg arra is rá próbálja venni őket, hogy elfogadják a KKP hazugságait.

Egy Wuhan városi női Fálun Gong-gyakorló arról számol be, hogy a helyi rendőrség egy ideggyógyászati klinikára vitette, ahol elektromos tűkkel kínozták, miközben nagy erővel próbálták meggyőzni, hogy adja fel a hitét: „Hat tisztviselő fektetett a speciális ágyra, majd megkötözték a lábaimat, és lekötötték a vállaimat. Öten tartották a fejemet, a kezeimet és a lábfejeimet, Chen igazgató pedig ezt kérdezte: ,Továbbra is gyakorolni fogja a Fálun Gongot? Folytatja az éhségsztrájkot?‘

Mindenre igennel válaszoltam: ,Igen, folytatom az éhségsztrájkot, míg meghalok.‘ Erre két kb. 5 centis tűt szúrtak mindkét halántékomba. A legmagasabb fokra állították be az elektromos áramot és a feszültséget, majd közel egy óráig sokkoltak. Az elektromos lökések mindig felemelték a testemet, holott öt személy fogott le. Olyan érzés volt, mintha tízezer kést szúrnának az agyamba. Annyira erősek voltak a fájdalmak, hogy meg akartam halni. Később elvesztettem az eszméletem. Mikor újra magamhoz tértem, képtelen voltam normálisan gondolkodni. Képtelen voltam elviselni a gondolatot, hogy milyen szörnyű dolgokat tettek velem, és hogy mennyire fájt. Képtelen voltam ura lenni önmagamnak ...“

Kínzási illusztráció: Elektromos sokk

További példa: ... még több hasonlóság

Song Yuegang úr, aki egy Liaoning tartományi Fálun Gong-gyakorló, így írta le a „nyújtás“ nevű kínzási módszert, amit a Benxi kényszermunkatáborban kellett átélnie. A végtagjait olyan mértékig nyújtották szét, hogy az egész teste a levegőben lebegett:

„Két napon át nyújtottak, mire a lábaim lebénultak. Megjelent Wu Gang igazgatóhelyettes, és mikor látta, hogy még nem adtam fel, elkezdett sokkolni egy 18.000 volt feszültségű elektromos bottal. További négy nap telt el, a fájdalmak egészen a csontomig hatoltak.

Úgy éreztem, mintha eltörne a gerincem, mintha valaki egy kalapáccsal ütné. Úgy érztem, mintha tízezer hangya harapná meg a mellkasomat. Még az enyhe kilélegzés is hatalmas fájdalmakat okozott. Wang Yi és Liu Jiangpeng őrök azonban továbbkínoztak a 18.000 volt feszültségű elektromos bottal, holott minden pillanatban hatalmas fájdalmaim voltak. Az elektromos botból kiugró szikrák 30 centisek voltak. Wang Yi rám ordított: ,Song Yuegang, ha nem adod fel, addig verünk, amíg bele nem halsz!‘“

Kínzási illusztráció: Nyújtás

A KKP mindenféle elképzelhetetlen kegyetlenségre képes, ha arról van szó, hogy kikényszerítse ezeket a szavakat a Fálun Gong-gyakorlókból: „Feladom“. Milyen alávaló!

Elég borzasztó dolog, hogy ezek az alávaló dolgok sűrűn esnek meg. A munkatáborokban, a börtönökben és az agymosó központokban mindenütt jelen vannak egész Kínában. A KKP a „Nagy Testvér“-hez hasonlóan semmiféle olyan hitet nem tűr el, ami nem felel meg a párt ideológiájának.

Orwell „Nagy Testvér“-e szerint „A gondolatbűnnek nem következménye a halál: a gondolatbűn MAGA a halál.“

A KKP ugyanígy azt követeli, hogy „semmisítsétek meg őket testileg“. Ha pedig ez nem válik be, akkor a párt szerinti norma szerint „formálja át“ őket a KKP. A közel 4.000 dokumentált halálesetek közül a legtöbb Fálun Gong-gyakorló a kínzás következtményeként halt meg, amit az agymosás alatt szenvedett el – ezt nevezi a párt „átnevelés“-nek.

Orwell regényében az O‘Brien nevű főhős szerint az agymosás egy olyan folyamat, melyben az emberi gondolkodást [a szerkesztő megjegyzése: Orwell itt az emberi „lelkek“-ről beszél] darabokra tépik, s aztán olyan új alakba rakják össze, ami megfelel a párt elképzeléseinek. A KKP szavaival élve ez azt jelenti, hogy az emberi természetet lecseréli a párt természete. Szét akarják tiporni az emberiességet és a szabad akaratot, hogy teljes gondolati kontrollt érjenek el ezzel.

A párt természete nem változott meg

A múltban a KKP azzal a céllal támaszkodott a rendszeresen felmerülő politikai mozgalmakra, hogy ellenőrizze a nyilvánosságot. Mivel a Fálun Gong-gyakorlók nem voltak hajlandóak feladni az elveiket, és nem is alkudtak meg, a legkegyetlenebb és leghosszabb üldözésnek teszik ki őket.

Az erőszak és az agymosás kombinációja a KKP minden egyes mozgalmában kínaiak generációit kényszerítette arra, hogy megadják magukat a KKP tekintélyének, és hogy remegjenek a félelemtől. Sőt, még az utóbbi évtizedekben is, mikor a KKP főleg a profitra és a sikkasztásra ügyelt leginkább, a gondolat ellenőrzésére alkalmazott módszerek mindig jelen voltak, ha szükség volt rájuk.

Például, a Fálun Gong üldözésének kezdetekor arra kényszerítették a polgárokat, hogy bíráló álláspontot vegyenek fel a Fálun Gonggal szemben, pontosan úgy, mint a Nagy Kulturális Forradalom ideje alatt.

Egyetlen gyereket sem kíméltek meg ettől, sőt, még az általános iskolás könyvekbe is beépítették a Fálun Gongot becsmérlő nézeteket.

Tanulságos a mai Kína és az „1984“ egyszerű összehasonlítása

Az „1984“-nek „igazság-minisztérium“-a van, Kínában a központi propaganda minisztérium működik. Mindkettő jellegéhez tartozik, hogy hazugságokat találnak ki, eltorzítják a történelmet, és hogy felcserélik a feketét fehérre.

Az „1984“ c. könyvben szerepel a „szeretet-minisztérium“, Kínában „a stabilitás megőrzésének rendszere“ uralkodik. Ez a minisztérium a Politikai és Jogi Bizottságból áll, a 610-es irodából, valamint az állambiztonsági részlegből. Mindkét minisztérium a brutális rendszabályozásért és az agymosásért felelős.

Az „1984“-ben mindenhol képernyők vannak, amik a polgárok minden mozdulatát követik, Kínában pedig a „Kínai Nagy Firewall“-t vetik be, ami egy fejlett internetes megfigyelő rendszer.

Az „1984“-ben az „újbeszél“ nyelvet használják, ami mindenféle osztott és árnyalt gondolkodást megakadályoz, ezeket leváltja a pártideológia. Kína pedig kialakította a „pártnyelv“-et, ami minden egyes ember gondolkodását és érzetét a KKP-ideológiájának szintjére redukálja. Kína bizony ezzel egy gondolatbörtönné vált, ahol gyakorlatilag mindenki a KKP-rezsim spirituális foglya.

Az „1984“ c. mű egyik kínai fordítója rámutatott arra, hogy rettentően fontos, hogy „riadót fújjunk, és felmutassuk a totális uralom veszélyét“, vagyis az etika megsemmisítését, a gondolatellenőrzést, a szabadságvesztést, az emberi természet elfolytását, a történelem hamisítását és eltorzítását, stb. „Ha hagyjuk, hogy a totális uralom elvakultan tombol, akkor az emberi társadalom olyan szintig megy tönkre, hogy már nem lehet megmenteni.“

Angol változat: http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/10/141478.html